Økonomi- og virksomhetsstyring

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
11. mai 2018
Søknadsfrist
1. juni 2017
Kontakt
Sissel Klepp, 97700033
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2017 var det om lag 900 ansatte i Norges Bank.

Vi søker deg med faglig tyngde og engasjement for videreutvikling av økonomi- og virksomhetsstyringen i Norges Bank 

Enhet for Økonomistyring og regnskap er den sentrale økonomifunksjonen i Norges Bank. Enheten er en del av bankens konsern- og fellesfunksjoner og har ansvaret for virksomhetsstyring, finansiell rapportering, fakturabehandling, lønn, pensjon, skatt- og avgifts behandling. Enheten har i dag 21 ansatte og vi ønsker å knytte til oss en ny medarbeider som kan bidra til å løfte økonomi- og virksomhetsstyringen i banken til et enda høyere nivå.

Arbeidsoppgaver

 • Virksomhetsstyring og rapportering til ledelse og styrende organer
 • Gjennomføre prosess for handlingsplan og budsjett
 • Operativt controlleransvar for en eller flere avdelinger
 • Operativ og generell lederstøtte innenfor virksomhetsstyring
 • Analyser, prognoser og regnskapskontroll
 • Utvikle prosesser, systemer og verktøy for virksomhetsstyring.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i økonomi/finans med gode resultater
 • Relevant erfaring innen business controlling, management consulting eller revisjon
 • Gode regnskapskunnskaper
 • God kjennskap til ERP-systemer (kunnskaper om Unit4 Business World er en fordel), meget gode kunnskaper i Excel og PowerPoint
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for formell utdanning
 • God vandel og ordnet økonomi. Norges Bank vil innhente politiattest og kredittopplysninger.
 • Kandidaten må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert.

Utdanningsretning

 • Økonomi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Engasjert og initiativrik
 • Selvstendig og handlekraftig
 • Analytisk og nysgjerrig
 • Høy integritet
 • Trives i et miljø med høyt tempo
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • En ansvarsfull rolle og gode utviklingsmuligheter i en virksomhet med betydelig samfunnsansvar og godt arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer i en kompleks organisasjon med sterk kompetanse på alle områder
 • Konkurransedyktige betingelser.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.