Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
18. mai 2018
Søknadsfrist
3. juni 2018
Kontakt
Bjørn Andersen 22939864, Jan Hagen 22939862
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 280 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.

Vi har tre ledige stillinger i seksjon for soliditetsregulering, avdeling for bank- og forsikringstilsyn. Seksjonen har som hovedoppgave å utvikle og forvalte soliditetsregelverket for banker (Basel III) og forsikringsforetak (Solvens II). Dette regelverket omfatter kapitalkrav som skal reflektere risikoen i virksomheten, regler om verdsettelse av eiendeler og forpliktelser og likviditetskrav. Videre er det regler om foretakenes risikostyring og internkontroll, tilsynsmessig oppfølging og informasjonsplikt overfor allmennheten og myndighetene.

Seksjonen har 19 ansatte med utdanning på master- eller doktorgradsnivå innen økonomi, matematikk og statistikk. Arbeidsoppgavene er varierte, og oppgavene løses både selvstendig og i team. Arbeidet innebærer hyppig kontakt med foretak under tilsyn og myndigheter i andre land. Arbeidet gir god innsikt i norsk finansnæring.

Arbeidsoppgaver forsikring (to stillinger)

 • Følge opp forsikringsforetakenes og pensjonskassenes rapportering til Finanstilsynet
 • Utrede konsekvenser av internasjonal regelverksutvikling og foreslå endringer i norsk regelverk
 • Følge opp forsikringsforetakenes beregning av ansvarlig kapital og solvenskapitalkravet
 • Vurdere forsikringsforetakenes samlede risiko og kapitalbehov
 • Behandle søknader fra foretakene om endringer i ansvarlig kapital
 • Veilede foretakene om kapital- og kapitalkravsreglene

Arbeidsoppgaver bank (én stilling)

 • Utrede konsekvenser av internasjonal regelverksutvikling og foreslå endringer i norsk regelverk
 • Følge opp foretak som er i brudd med kapital- og likviditetsregler
 • Behandle søknader fra foretakene om endringer i ansvarlig kapital
 • Veilede foretak om kapital- og likviditetsreglene

Stillingenes innhold kan tilpasses søkerens bakgrunn og erfaring. Det kan være aktuelt å delta i internasjonalt arbeid.

Kvalifikasjoner

 • Økonomisk utdanning på masternivå med gode resultater, gjerne med spesialisering innen finans eller samfunnsøkonomi, eller utdanning på tilsvarende nivå innen statistikk eller forsikrings-/finansmatematikk.
 • Det er ønskelig med noen års relevant erfaring, men nyutdannede med gode resultater og spesialisering innen finans/forsikring kan også søke.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Personlig egnethet vektlegges

I tillegg til de formelle kvalifikasjonene legger vi vekt på selvstendig initiativ, samarbeidsevner og evne til å arbeide systematisk og analytisk og til å legge fram komplekse problemstillinger på en strukturert og forståelig måte.

Kopi av vitnemål og attester må vedlegges.

Vi tilbyr

I tillegg til spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø med kunnskapsrike kolleger, kan vi tilby:

 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Gode treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Tiltredelse og lønn etter avtale

Annet

 • Etter utløpet av søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten. Søkerne vil i tilfelle bli varslet om dette i forkant.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av den som blir ansatt i stillingen.
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.