Økonomer - Norske Markeder

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
5. juni 2018
Søknadsfrist
18. juni 2018
Kontakt
Marie N. Lerbak tlf. 22316854, Ketil J. Rakkestad tlf. 22316363
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2017 var det om lag 900 ansatte i Norges Bank.

Økonomer - Norske Markeder - Norges Bank 

Det er ledig inntil to faste stillinger i enheten Norske markeder, som er organisert under avdelingen Markeder og IKT. På markedsområdet har avdelingen ansvar for å overvåke, analysere og formidle utviklingen i de norske og internasjonale penge-, valuta- og kapitalmarkedene, samt å forvalte den delen av landets valutareserver som er investert i renteinstrumenter og den norske statsgjelden etter et mandat gitt av Finansdepartementet. 

I Norske markeder vil du sammen med åtte andre medarbeidere ha ansvar for gjennomføring av Norges Banks likviditetspolitikk for å sikre at hovedstyrets vedtak om styringsrenten får gjennomslag i pengemarkedet. Enheten overvåker, analyserer og formidler utviklingen i det norske penge-, kreditt og kapitalmarkedet, og leverer på bakgrunn av dette bidrag til utformingen av pengepolitikken og arbeidet med finansiell stabilitet.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre Norges Banks markedsoperasjoner for å styre samlet likviditet i banksystemet
 • Overvåke, analysere og formidle utviklingen i de norske penge-, kreditt- og kapitalmarkedene
 • Lage presentasjoner og analyser som blir grunnlag for politikkbeslutninger
 • Levere skriftlige bidrag til Norges Banks rapporter og publikasjoner
 • Bidra til å opprette og holde god kontakt med relevante markedsaktører, sentralbanker og andre myndigheter

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i økonomi med gode karakterer. Spesialisering i finans/samfunnsøkonomi
 • Gode kunnskaper i og interesse for kvantitative metoder.
 • Interesse for finansmarkeder og makroøkonomi
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Relevant erfaring er en fordel, men nyutdannede oppfordres også til å søke
 • For stillingen kreves god vandel og ordnet økonomi. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strukturert og nøyaktig
 • Initiativrik og pålitelig
 • Gode relasjons- og samarbeidsevner - arbeider godt selvstendig og i gruppe
 • Trives både med korte tidsfrister og mer langvarige analyseoppgaver
 • Personlig egnethet vil tillegges vekt

Vi tilbyr

 • En ansvarsfull rolle i et av landets sterkeste økonomifaglige miljøer i en virksomhet med betydelig samfunnsansvar
 • Faglige utfordringer i en kompleks organisasjon med sterk kompetanse på alle områder
 • Et sterkt miljø for samarbeid internt og med eksterne virksomheter nasjonalt og internasjonalt
 • Gode betingelser og muligheter for personlig utvikling og karriere