Økonom til Seksjon Valuta, Internasjonale markeder

Rekrutterer
Sted
Sentralt i Oslo
Publisert
7. juni 2018
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Alexander Flatner 91602151, Arne Storaune Osnes 92414382
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Valutateamet, internasjonale markeder

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2017 var det om lag 900 ansatte i Norges Bank.

Det er ledig fast stilling i seksjon Valuta, som sammen med seksjon Internasjonale renter utgjør enheten Internasjonale markeder. Enheten er organisert under avdelingen Markeder og IKT, som har ansvar for å overvåke, analysere og formidle utviklingen i de norske og internasjonale penge-, valuta- og kapitalmarkedene. Avdelingen har ansvaret for å implementere Norges Banks pengepolitiske beslutninger, utføre transaksjoner i valutamarkedet og forvalte den delen av landets valutareserver som er investert i renteinstrumenter. I tillegg utsteder og forvalter avdelingen norsk statsgjeld på mandat fra Finansdepartementet.

I seksjon Valuta vil du sammen med tre andre medarbeidere ha ansvar for å overvåke, analysere og formidle utviklingen i valutamarkedene. Seksjonen leverer på bakgrunn av dette bidrag til utformingen av pengepolitikken. I tillegg har seksjonen ansvar for gjennomføring av Norges Banks valutatransaksjoner. Seksjonen handler på daglig basis kroner knyttet til petroleumsfondsmekanismen på oppdrag fra Finansdepartementet, og utfører valutatransaksjoner som en del av reserveforvaltningen.

Arbeidsoppgaver

 • Overvåke, analysere og formidle utviklingen i valutamarkedene med særlig fokus på kronekursen
 • Lage analyser og presentasjoner som grunnlag for politikkbeslutninger
 • Levere skriftlige bidrag til Norges Banks publikasjoner
 • Gjennomføre Norges Banks transaksjoner i valutamarkedet
 • Bidra i forvaltningen av valutareservene
 • Bidra til å opprette og holde god kontakt med relevante markedsaktører, sentralbanker og internasjonale organisasjoner

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i økonomi med gode karakterer. Spesialisering i finans/samfunnsøkonomi
 • Erfaring med analyse av finansmarkedene
 • Gode kunnskaper om og interesse for kvantitative metoder
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Relevant IT-kompetanse 
 • Spesielle krav
  For stillingen kreves god vandel og ordnet økonomi. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert.
 • Søknader vil bli vurdert fortløpende.

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strukturert og nøyaktig
 • Initiativrik og pålitelig
 • Gode relasjons- og samarbeidsevner - arbeider godt selvstendig og i gruppe
 • Trives både med korte tidsfrister og mer langvarige analyseoppgaver
 • Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Vi tilbyr

 • En ansvarsfull rolle i et av landets sterkeste økonomifaglige miljøer i en virksomhet med betydelig samfunnsansvar
 • Faglige utfordringer i en kompleks organisasjon med sterk kompetanse på alle områder
 • Et sterkt miljø for samarbeid internt og med eksterne virksomheter nasjonalt og internasjonalt
 • Gode betingelser og muligheter for personlig utvikling og karriere.
 • Søknader vil bli vurdert fortløpende.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.