Operations Manager

Sted
Oslo
Publisert
7. juni 2018
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Tor Kristiansen, 92620773
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

For å styrke vår kompetanse innen kontinuerlig forbedring og prestasjonsoptimalisering søker vi nå en Operations Manager

Rederiet Fred.Olsen & Co. er gjennom Bonheur ASA engasjert i virksomheter innenfor shipping, offshore, fornybar energi, samt investeringer innenfor en rekke andre forretningsområder.

Fred. Olsen Renewables AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet Bonheur ASA, og har et betydelig engasjement innenfor fornybar energi med hovedvekt på utvikling og drift av vindkraftparker. Selskapet eier og drifter 11 vindkraftparker med en samlet installert effekt på 679 MW og med en årlig produksjon på omlag 1.9 TWh. Ytterligere 2200 MW er under planlegging. I tillegg arbeider selskapet med en betydelig prosjektportefølje i Sverige, Norge & Storbritannia og Irland.

Operations Manager
 
Som vår nye Operations Manager vil du bistå lokale driftsansvarlige med å optimalisere ytelsen ved de operative vindfarmene. I tillegg vil du være ansvarlig for våre forbedringsprogrammer og
-aktiviteter. Koordinering av kommunikasjon og driftsrapportering med våre samarbeidspartnere blir særs viktig, samt bidra i utviklingen av selskapets strategi og driftsplaner generelt.
 
Vi søker først og fremst kandidater med gode resultater innen driftsoptimalisering, gjerne fra energisektoren eller annen relevant industri. God prosessforståelse og erfaring med kontinuerlig forbedring er en forutsetning for å lykkes. Vi ønsker også at du har kunnskap og erfaring med tilsvarende prosesser rettet mot HMS, kvalitet, kost og ytelse. Stillingen rapporterer til Head of Operation & Maintenance. 

For nærmere informasjon om stillingen eller selskapet, kontakt vår partner Detektor Executive Search ved Tor Kristiansen, 92620773 eller på post@detek.no. Du kan søke stillingen på www.detek.no/stillinger. Søknadsfrist snarest.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.