IKT direktør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
15. juni 2018
Søknadsfrist
5. august 2018
Kontakt
Beate O. Svanes eller Bendik N. Blindheim, 22068700
Posisjon
Leder, Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2017 var det om lag 900 ansatte i Norges Bank.

Avdeling for Markeder og IKT i sentralbankvirksomheten har ca 80 ansatte og består av enhetene IKT, Operations, Statsgjeld, Norske Markeder og Internasjonale Markeder. 

Direktør IKT

Vi søker etter ny direktør for IKT-enheten. Enheten har ansvar for å levere sikre, stabile, funksjonelle og effektive IT-systemer til sentralbankvirksomheten. 

Systemporteføljen består av både standardiserte og skreddersydde løsninger og dekker områder som samfunnskritisk infrastruktur, handel og oppgjør av finansielle instrumenter, støtte til forskning og analyse, data- og informasjonsforvaltning, kontanthåndtering og samhandling. Videre er IT sikkerhet og drift av teknisk infrastruktur en del av direktørens virkeområde. 

Enheten består i dag av rundt 40 faste ansatte i tillegg til rundt 20 innleide som jobber på heltid for IKT enheten. Enheten er organisert i seksjoner som leverer tjenester innenfor rådgivning, sikkerhet, utvikling og drift. Direktøren skal ivareta resultat-, personal- og budsjettansvar for sin enhet. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør. 

Arbeidsoppgaver:

 • lede, motivere og utvikle medarbeidere i egen enhet 
 • drifte, forvalte og videreutvikle systemporteføljen, herunder overordnet ansvar for leverandør- og porteføljestyring
 • fornye sentralbankens driftsmodell 
 • lede og delta i større IKT-prosjekter i banken, og sørge for god metodikk for prosjekt- og programgjennomføring 
 • kommunisere muligheter og konsekvenser av ulike valg til brukergrupper, bankens ledelse og styre
 • synliggjøre IKT-enheten som en etterspurt rådgiver i banken, også i spørsmål relatert til hvordan ny teknologi kan anvendes

Kvalifikasjoner: 

 • relevant høyere utdannelse på masternivå, gjerne innen teknologi og ledelse
 • bred ledererfaring fra prosjekt-, endrings-, og personalledelse samt erfaring med å skape resultater gjennom ledere i eget lederteam
 • erfaring fra utvikling og implementering av IT-strategi
 • erfaring fra drift, utvikling og forvaltning av kritisk infrastruktur og systemportefølje
 • erfaring fra innkjøp av IKT-tjenester, leverandør- og porteføljestyring
 • sentralbankvirksomheten er i gang med et større prosjekt for å fornye og differensiere systemporteføljen, erfaring fra tilsvarende arbeid vil bli tillagt vekt

Personlige egenskaper:

 • trygg og robust i lederrollen
 • høy gjennomføringsevne og utholdenhet til å stå i prosesser over tid
 • svært gode samarbeids- og relasjonsevner, med evne til å manøvrere i et komplekst landskap 
 • strategisk bevisst; har et langsiktig perspektiv, men evner samtidig å håndtere løpende saker 
 • har visjoner, tanker og idéer
 • kommuniserer meninger og synspunkter på en klar, poengtert og tydelig måte
 • høy etisk standard og personlig integritet, deler bankens kjerneverdier 
 • utviser forståelse og interesse for sentralbankvirksomhetens formål og oppgaver

For stillingen kreves god vandel og ordnet økonomi. Det kreves at vedkommende kan klareres for HEMMELIG i henhold til Sikkerhetsloven. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert.

Vi tilbyr en selvstendig og sentral stilling i en samfunnsviktig organisasjon, kolleger med svært høyt kompetansenivå, spennende lederutfordringer og gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Interessenter kan ta fortrolig kontakt med Beate Ottem Svanes eller Bendik Nicolai Blindheim i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00.

Søknadsfrist:  5. august 2018

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.