Divisjonsdirektør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
14. juni 2018
Søknadsfrist
12. august 2018
Kontakt
Kent Haga 41475792, Mette Krogsrud 91735211
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Financial Instruments and New Business

DNB står overfor et sett med stadig mer komplekse lover og regler. Banktjenester blir mer digitaliserte samtidig som kravene til overvåkning, rapportering og kontroll av risiko øker. Det er stadig høyere forventning fra myndighetene til at vi evner å snu oss raskt.

Compliancefunksjonen har en sentral rolle i arbeidet med å sikre etterlevelse. Dette gjør vi gjennom å gi råd, overvåke og kontrollere – og være pådrivere for en god etterlevelseskultur.

Compliancefunksjonen er også i stor endring. Group Compliance ble i 2018 etablert som et eget konsernområde, og vi er nå i gang med å bygge opp en hensiktsmessig organisasjon som skal speile konsernets virksomhet.

Vi søker deg som har solid erfaring og kompetanse knyttet til compliance og har evnen til å utvikle området videre til en kraftfull enhet.  Stillingen krever høy grad av faglig og personlig integritet, svært god forretningsforståelse og evnen til å håndtere komplekse problemstillinger. Vi ser etter en divisjonsdirektør med gode relasjonsbyggende egenskaper som evner å sette en tydelig retning for konsernets Compliance arbeid. Stillingen rapporterer til Konserndirektør for Group Compliance.

Ansvar og oppgaver inkluderer blant annet:

 • Dedikert koordinerings og relasjonsansvar mot konsernets områder innenfor Financial Instruments og New Business Development for å sikre helhetlig og enhetlig styring av etterlevelsesrisiko
 • Ansvar for at compliancefunksjonen og områdets virksomhet er i samsvar med lover, forskrifter, vedtekter og retningslinjer for DNB ASA og DNB Bank ASA samt øvrige selskaper innenfor området, både i Norge og internasjonalt, og vedtak i de respektive styrene
 • Ansvar for rådgivning, kontroll og å bidra til etterlevelse av myndighetenes regelverk for virksomheten og myndighetsdialog om regulatoriske forhold
 • Holde bankens styre og ledelse løpende orientert om situasjonen gjennom regelmessig rapportering
 • Bidra i utarbeidelser av nødvendig rammeverk og utvikling av konsernets opplæringstilbud innenfor compliance
 • Ansvar for å proaktivt bidra til den strategiske utviklingen av divisjonen herunder medarbeiderutvikling
 • Være et aktivt koordinerings og kontaktpunkt mellom Group AML Office/DPO, Banking og øvrige forretning-/støtteområder
 • Divisjonsdirektøren skal legge til rette for at divisjonen etablerer samarbeid og kommunikasjon med andre enheter innenfor området og i konsernet, og at samarbeidet fungerer godt og effektivt

Den rette profilen vil ha følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse på høyskole/universitetsnivå, fortrinnsvis jurist eller samfunnsøkonom
 • Solid kunnskap om finansielle instrumenter og relevant regelverk knyttet til disse
 • Erfaring med endringsledelse fra kunnskapstunge organisasjoner
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk - evnen til å formulere seg presist
 • Tilfredsstille egnethetskrav i henhold til gjeldende lovverk
 • Evne til å bidra til konsernets utvikling i et bredere perspektiv
 • Bransjekunnskap og erfaring fra finanssektoren, herunder kunnskap om finansmarkedsregulatoriske emner

Dersom du også har evnen til å bidra til konsernets utvikling i et bredere perspektiv, og vet hvordan du får folk med deg, vil vi gjerne høres fra deg. 

Vi gjør oppmerksom på at rekrutteringsprosessen håndteres i samarbeid med Korn Ferry.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.