Head of Information Technology

Sted
Sentralt i Oslo
Publisert
14. juni 2018
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Knut Ole Tande 91556104
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Kommunalbanken er den største finansielle partneren til kommunesektoren og tilbyr lån til viktige velferdsinvesteringer i hele Norge. Med mer enn 400 milliarder kroner forvaltningskapital er Kommunalbanken blant landets største finansforetak. Vi er rundt 80 personer og holder til i hyggelige lokaler sentralt i Oslo.


Morgendagens bank og finans er heldigital både hos kunden og under panseret . Det krever IT-tjenester som er rigget for framtiden og som gir verdi til våre kunder og for interne forretningsbrukere. Kommunalbanken står foran utfordrende prosesser for å fornye og forbedre, og vi søker deg som vil være med å ta et stort ansvar i gjennomføringen.

IT-teamet har pt. 7 ansatte og ansvaret for utvikling, forvaltning og drift av infrastruktur, IT-sikkerhet og applikasjoner.

Vi trenger deg som:

 • vil sørge for at vi til enhver tid har rett mix av intern kompetanse og eksterne tjenester for å møte fremtidige behov 
 • søker god balanse mellom utvikling, forvaltning og drift av applikasjoner
 • sørger for en robust og sikker infrastruktur
 • omdanner behov til løsning og ser løsninger som det bør være behov for
 • sørger for en god balanse mellom risiko og fleksibilitet

Sentrale oppgaver vil være:

 • Utvikling og implementering av IT-strategi, inkludert sourcing
 • Genuint opptatt av anvendelsesområder for teknologi til beste for våre kunder og interne forretningsbrukere 
 • Benyttelse av eksternt nettverk, peers og leverandører for å følge utviklingen
 • Videreutvikling av teknisk arkitektur og sørge for at denne forblir fleksibel men robust
 • IT- og cybersikkerhet
 • Organisering, videreutvikling og ledelse av internt team
 • Styring/governance av IT- virksomheten internt og overfor leverandører

For å lykkes må du være nytenkende, strategisk og forretningsorientert, ha stor interesse og innsikt i teknologi og sterk gjennomføringskraft. Du må evne både å jobbe gjennom leverandører og egne ansatte, ha god innsikt i teknisk arkitektur og god helhetsforståelse. Lettbente prosesser i tett samarbeid med forretningssiden kombinert med en robust og sikker driftsmodell er nøkkelen. Videre må du ha bred IT-kompetanse og erfaring med helhetlig ledelse av IT-virksomhet.

Du vil rapportere til Direktør Teknologi og operasjoner og samarbeide tett med alle avdelinger, spesielt med kunderettet digital utvikling.

Kommmunalbanken er en stor finansinstitusjon med få ansatte. Dette medfører at våre ansatte har brede ansvarsområder og stor eksponering mot hele virksomheten. Vi har gode ordninger og et meget godt arbeidsmiljø preget av høy faglig standard.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Direktør Teknologi og operasjoner, Ilse Bache: 900 53 358 eller våre rekrutteringsrådgivere i BackerSkeie AS, Knut Ole Tande: 915 56 104 eller Håkon Dalland: 974 28 747.

Søknad registreres på backerskeie.no snarest.

Det vil bli foretatt bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater for å verifisere riktighet av CV og tilgjengelig kandidatinformasjon.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.