Daglig leder

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
21. juni 2018
Søknadsfrist
6. august 2018
Kontakt
Atle Ronglan 96627089, Daniel Andersen 47668999
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Incentra SA er en maritim innkjøpsorganisasjon med rederier, ship management selskaper, offshore- og rigg-selskaper som medlemmer. Selskapet ble grunnlagt av syv anerkjente rederier i 1967, og målsettingen var å danne et selskap som skulle sikre medlemmene best mulige vilkår fra leverandører av utstyr, reservedeler og forbruksmateriell. I dag har Incentra 34 aktive medlemsvirksomheter som tilsammen opererer rundt 650 skip og rigger. Den samlede omsetning gjennom Incentras avtaler var i 2017 i overkant av NOK 1,1 milliard. Medlemsmassen er stabil og har sterk lojalitet til organisasjonen. Incentra er organisert som et non-profit samvirkelag hvor medlemmene er andelseiere.

I tillegg til å fremforhandle gode kommersielle innkjøpsavtaler utfører Incentra flere andre tjenester for sine medlemmer. Organisasjonen håndterer all løpende avtale- og kontraktsadministrasjon, fører innkjøpsoversikter, og gjennomfører på vegne av medlemmene QA/HMS-revisjoner av samtlige leverandører man inngår avtale med. Dette gir stordriftsfordeler som både medlemmene og leverandørene har stor nytte av.

Incentras administrasjon holder til i Oslo sentrum og teller i dag 4 medarbeidere. For mer informasjon om selskapet; se www.incentra.no.

Som daglig leder får du totalansvaret for virksomheten inkludert personal-, budsjett- og resultatansvar. Du leder arbeidet med å videreutvikle både overordnede strategiske planer så vel som den daglige operative driften.

Blant hovedoppgavene er

  • Økonomisk styring av virksomheten og rapportering til styret
  • Sikre at vedtatt strategi følges og etablerte målsettinger nås
  • Gjøre Incentra synlig i næringen og forsterke lojalitet og omdømme både blant medlemmer og leverandører
  • Modernisere og digitalisere prosesser, samhandling og brukergrensesnitt mot medlemmer og leverandører
  • Bidra til videreutvikling av avtaler med leverandører og jevnlig evaluere disse
  • Motivere selskapets ansatte og skape et godt team som jobber mot felles mål
  • Sikre at selskapet driver sin virksomhet iht vedtektene, gjeldende lover og regelverk
  • Forretningsutvikling

Du har relevant utdanning og ledererfaring fra kommersielt og markedsrettet arbeid. Flere bransjebakgrunner kan tenkes, men kjennskap til shipping/offshoresektoren vil være en fordel. Du har kommersiell teft og erfaring med innkjøpsprosesser- og forhandlinger. Som leder er du relasjonssterk, tydelig, motiverende og samlende. Engelsk må beherskes godt både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr en sentral stilling som vil gi stort nettverk både blant medlemmer og leverandører, og med stor mulighet til å spille en viktig rolle i alle medlemsvirksomhetenes operative og økonomiske hverdag. En del reisevirksomhet må påregnes. Konkurransedyktige betingelser, inkludert god pensjonsordning og forsikringer.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med Visindi ved Daniel Andersen, tlf. 476 68 999 eller Atle Ronglan, tlf. 966 27 089. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i en innledende fase.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.