Investeringsdirektør

Sted
Oslo
Publisert
13. august 2018
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Hild F. Kinder 47825625, Benedikte Stiff 92445661
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er ett av Norges største og mest solide livsforsikringsselskaper. OPF er eid av Oslo kommune og har kommunen, heleide aksjeselskaper samt helseforetakene i Oslo-området som kunder. Målet for driften er å sikre kundene lavest mulig pensjons- og forsikringskostnader. Forvaltningskapitalen er 93 milliarder kroner. OPF forventer at den vil fortsette å vokse med 5-7 prosent i året. Solvenskapitaldekningen på over 500 prosent gir stor frihetsgrad i allokeringen. Porteføljen er allerede spredt på en rekke aktivaklasser med attraktive avkastings- og risikoegenskaper. Totalavkastningen var 9,2 prosent i 2017. Selskapet forvalter norske rentepapirer, utlån, eiendom og har en stor aksjeportefølje internt mens andre forvaltningstjenester kjøpes fra norske og internasjonale forvaltere. Foruten investeringsdirektør er det 11 personer i kapitalforvaltningsavdelingen. Konsernet har 84 ansatte. Les mer på opf.no

Investeringsdirektør

Nåværende investeringsdirektør er utnevnt som adm. direktør for Folketrygdfondet.  Investeringsdirektøren skal sørge for solid avkastning og videreutvikling av mandat og investeringsteam. Kontinuerlig overvåkning av markedene og løpende vurdering av porteføljen er kjerneoppgaver.  

Kandidater har over ti års kapitalmarkedserfaring fra rente og/eller aksjesiden, og gode forvaltningsresultater. Sterk finansteoretisk innsikt og god risikoforståelse er kritisk. Kunnskap om strategisk og taktisk aktivaallokering er nødvendig.

For nærmere informasjon, kontakt gjerne KinderStiff Consulting ved Hild F. Kinder tel. 478 25 625, eller Benedikte Stiff tel. 924 45 661. Registrer ellers interesse direkte på kinderstiff.no


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.