Risk Analyst

Sted
Oslo
Publisert
2. juli 2018
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Håvard Thorstad 90130760, Are Skeie 95066183
Posisjon
Spesialist
Stillinger
Analytiker
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Kommunalbanken er den største finansielle partneren til kommunesektoren og tilbyr lån til viktige velferdsinvesteringer i hele Norge. Med mer enn 400 milliarder kroner forvaltningskapital er Kommunalbanken blant landets største finansforetak. Vi er rundt 80 personer og holder til i hyggelige lokaler sentralt i Oslo. www.kommunalbanken.no

Vi finansierer oss hovedsakelig i internasjonale kapitalmarkeder og bruker sikringsinstrumenter til å håndtere rente- og valutarisiko som oppstår. Kommunalbanken har en derivatbok på om lag 800 milliarder kroner i hovedstol. Kommunalbanken er også definert som systemviktig finansinstitusjon i Norge.

Risiskostyringsteam består av 7 ansatte som er ansvarlig for den løpende målingen og styringen av risikoen. Sentralt for området er vedlikehold og utvikling av metoder og utforming av policy. Kommunalbanken vektlegger god praksis for risikostyring og tar mål av seg om å utvikle risikostyringen videre. 

Vi søker nå en ny kollega som vil få ansvar for verdsettelse av finansielle instrumenter, så vel som å delta i utviklingen av verktøy og metoder for helhetlig risikostyring.

Sentrale oppgaver vil være:

  • Verdsettelse av finansielle instrumenter (obligasjoner og derivatkontrakter)
  • Bidra til styring og kontroll med data
  • Bidra i utvikling og implementering av nytt datavarehus
  • Bidra i utviklingen av verktøy og metoder for risikomåling og -styring
  • Lede/delta i andre prosjekter innen risikostyring

For å lykkes i rollen må du ha kvantitativ orientert utdanning på masternivå, relevant arbeidserfaring og stor interesse for finansielle instrumenter og risikostyring. Videre bør du ha forståelse for risikomodeller, datakilder og datavarehus, så vel som kunnskap om programmering og bruk av matematisk-/ statistikkprogramvare. Som person er du kvantitativ sterk, systematisk og nøyaktig med gode analytiske evner. Vi ser etter deg som er samarbeidsorientert, initiativrik og evner å se forbedringsmuligheter. 

Kommmunalbanken er en stor finansinstitusjon med få ansatte. Dette medfører at våre ansatte får brede ansvarsområder og stor eksponering mot hele virksomheten. Vi har gode ordninger og et meget godt arbeidsmiljø preget av høy faglig standard.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Direktør risikostyring og compliance, Håvard Thorstad: 901 30 760 eller våre rekrutteringsrådgivere i BackerSkeie AS, Are K. Skeie: 950 66 183 eller Håkon Dalland: 974 28 747.

Søknad sendes as@backerskeie.com snarest.

Det vil bli foretatt bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater for å verifisere riktighet av CV og tilgjengelig kandidatinformasjon.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.