Risk Controller/Analytiker

Rekrutterer
Sted
Trondheim
Publisert
2. juli 2018
Søknadsfrist
19. august 2018
Kontakt
Jan Gunnar Storli 92412800, Maria Løberg 92287567
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

BN Bank er en landsdekkende bank for bedrifts- og privatkunder. Med effektive og enkle selvbetjeningsløsninger har BN Bank som mål å gjøre banktjenester enkelt for folk flest.
BN Bank har gjort det mulig å tilby konkurransedyktige vilkår på lån og innskudd over tid gjennom en kostnadseffektiv driftsmodell. www.bnbank.no

Risikostyring - Internkontroll – Analyse 

Du blir en del av Avdeling for Risiko og Compliance som har overordnet ansvar for at banken er i overensstemmelse med lover og forskrifter, samt vedtak og retningslinjer fra Finanstilsynet, styret og bankens ledelse. Avdelingen har en uavhengig rolle i banken og skal arbeide for bankens interesser i vid forstand. Et viktig ansvar er å vurdere bankens risikoprofil og kapitalbehov, i tillegg til å påpeke andre forhold som trenger styrets/ledelsens oppmerksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Vedlikeholde og videreutvikle bankens rammeverk for risikostyring og internkontroll i tråd med krav og retningslinjer gitt av styret, herunder at banken tilfredsstiller kravene til AIRB
 • Analyser, måling, kontroll og rapportering av risikoer i konsern og datterselskaper
 • Delta i årlig prosess for å vurdere risikoprofil og tilhørende kapitalbehov for hele konsernets virksomhet (ICAAP)
 • Bidra til utarbeidelse av bankens kapitaldekningsrapportering og øvrig offentlig rapportering
 • Prosjektledelse i sentrale risikostyringsprosjekter, samt prosjektdeltakelse i forbindelse med utvikling og videreutvikling av områdets ansvarsområde
 • Utarbeide finansiell risikorapport og kredittrisikorapport, herunder overholdelse av etablerte risikorammer.
 • Gjennomføre stresstester og scenarioanalyse
 • Ansvar for validering av bankens kredittmodeller
 • Være oppdatert i forhold til nye lovverk
 • Deltagelse i internrevisjonsprosjekter

Kvalifikasjoner

 • Analytisk og systematisk tilnærming til arbeidsoppgaver
 • Forståelse av en banks risikoeksponering
 • God kompetanse på analyseverktøy
 • Evner å finne informasjon i systemer og eksterne kilder
 • Bankfaglig erfaring og kompetanse
 • Høyskole/Universitet, Mastergrad/Hovedfag, gjerne innen økonomi/statistikk/finans

Personlige egenskaper

 • Du er motivert, strukturert, løsningsorientert, og har gode samarbeidsegenskaper.

Vi tilbyr

 • En sentral rolle i banken med mulighet til å påvirke sentrale beslutninger
 • Et tungt fagmiljø som deler av sin erfaring og kunnskap som gir deg muligheter for faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger

 

 • Henvendelse til Search House gjøres i full fortrolighet, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.