Direktør Forretningsutvikling

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
3. juli 2018
Søknadsfrist
14. august 2018
Kontakt
Jostein Hjellegjerde, 91121217
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Direktør Forretningsutvikling, Digitale Tjenester og Marked

Arbeidsoppgaver

Direktøren for Forretningsutvikling, Digitale Tjenester og Marked vil være ansvarlig for å drive selskapets virksomhet og øke lønnsomheten, identifisere og utvikle nye forretningsmuligheter, samt bygge og ekspandere synligheten til Falck Assistanse og selskapets produkter. 

Man vil få ansvaret for selskapets overordnede utvikling av digitale tjenester- og strategi, konsept- og produktutvikling samt utvikling av innovative og tidsriktige kundereiser. 

 • Ansvarlig for strategisk videreutvikling av kundeprosessene til Falck Assistance Nordic
 • Jobbe strategisk med å etablere og følge en langsiktig retning for digitale tjenester og løsninger, og hvordan de kan være med å støtte opp under selskapets strategi
 • Samle innsikt, gjøre analyser, kravspesifisering og prioritere utviklingstiltak som skal gjennomføres på kort og lang sikt
 • Strategiutvikling og- implementering innenfor den til enhver tid løpende portefølje av forretningsprosjekter
 • Identifisere utviklingsområder og sikre ideer, omforme disse til konkrete tiltak, samt bidra i implementeringsfasen
 • Sørge for at vedtatte strategier, gjennom operative tiltak, implementeres og følges opp, i nært samarbeid med de enkelte forretningsområder
 • Sikre at avdelingen til enhver tid har rett kompetanse og bemanning gjennom god rekruttering og faglig utvikling for alle medarbeidere

Profesjonelle kvalifikasjoner

Vi søker en som har et sterkt ønske om å skape resultater. Evner å bruke finansiell og kommersiell erfaring for å bidra til Falck Assistanse sin strategiske utvikling. Vi ønsker at et strategisk fokus kombineres med evnen og viljen til å forstå og utvikle selskapet. 

 • Relevant erfaring fra arbeid med innovasjonsprosesser, forretningsutvikling, strategi, digitale utviklingsprosjekter fra ide til ferdig produkt
 • Kan vise til gode resultater innenfor prosjektledelse. Erfaring med å jobbe på tvers av avdelinger og samarbeid med ulike miljøer, gjerne på tvers av landegrenser i Norden
 • Ledererfaring og erfaring med å samarbeide og kommunisere med ledere og ansatte på flere nivåer og bred erfaring med å skape gode team
 • Bred kommersiell erfaring, evner å skape entusiasme og engasjement rundt nye produkter og konsepter
 • Erfaring med og evner å sette seg inn i kundens behov og strategi, utvikle konsepter, produkter og finne gode løsninger ved å identifisere kompliserte kundebilder og gjøre gode innsiktbaserte analyser 
 • Erfaring med og sterk forståelse for forretningsmessig utnyttelse av digitale plattformer

Personlige egenskaper

Vi søker en person som ser helheten i komplekse utfordringer, er strukturert, analytisk og har en sterk gjennomføringsevne. Har glimt i øyet -  en entusiastisk og sterk kommunikator som gjør at vedkommende på en naturlig måte skaper engasjement både internt og eksternt, samt utvikler gode relasjoner til kunder og strategiske samarbeidspartnere. Videre vil vi legge vekt på at vedkommende har høy IT kompetanse, ser muligheter gjennom strategi, forretningsforståelse, analyse og økonomikunnskap.

 • Energisk, positiv og utadvendt
 • Analytisk med gode prosjektlederegenskaper
 • Kommersiell med svært gode relasjonsbyggende egenskaper
 • Gode lederegenskaper; setter mål og retning, evner å få folk med seg og skape god kultur
 • Løsningsorientert og nytenkende; evner å se helheten i komplekse utfordringer
 • Brenner for konseptutvikling av digitale produkter og innovasjonsprosesser 
 • Løsningsorientert og nytenkende; synes endring er spennende
 • Gode kommunikasjonsevner

Muligheter

 • En meget sentral stilling med spennende muligheter i et globalt selskap i sterk vekst 
 • Store muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Utpreget internasjonalt fokus hvor man får jobbe på tvers av landegrenser i Norden og Baltikum
 • Muligheter for å skape synlige resultater og ha god påvirkningskraft
 • Positivt, ungt og dynamisk arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

 
Interessenter kan kontakte Jostein Hjellegjerde, Country Manager i Nigel Wright på tlf. 91 12 12 17 eller e-post jostein.hjellegjerde@nigelwright.com, for en fortrolig og uforpliktende samtale. 

Nigel Wright Group er en ledende Search & headhunting selskap spesialisert innen handel & konsum med bred kompetanse innen salg og markedsføring, Supply Chain, finans, IT og HR.

(Søknadsfrist 14. august, men gjerne før)--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.