Økonomi- og styringsdirektør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
3. juli 2018
Søknadsfrist
26. august 2018
Kontakt
Christian Albertsen 93292243, Heidi Wiggen 91656103
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV søker etter den som skal fylle en av landets mest spennende, komplekse og utfordrende roller innen offentlig økonomi- og virksomhetsstyring. Som leder av området får du en sentral rolle i forvaltningen av 1/3 av statsbudsjettet.

Vi ser etter deg med høyere utdanning fra høyskole eller universitet, solid ledererfaring med dokumenterte resultater, omstillings- og utviklingskompetanse, god kunnskap om offentlig forvaltning, innsikt i politiske prosesser og forståelse for digitalisering og utvikling av fremtidsrettede tjenester.
Som leder og person kjennetegnes du av gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, tydelighet, evne til å tilpasse budskapet til ulike målgrupper, gode strategiske evner, helhetsblikk og stor gjennomføringskraft. Du har god forståelse av operative konsekvenser og påvirkning, og evner å skape tillit.

Som økonomi og styringsdirektør har du ansvar for følgende hovedområder:

  • Lede økonomilinjens enheter utenfor Arbeids- og velferdsdirektoratet.
  • Lede økonomi- og styringsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet i Oslo.
  • Lede budsjettarbeidet for etatens driftsbudsjett.
  • Lede plan- og strategiprosessen i etaten, herunder ansvaret for virksomhetsstyring og styringsdialog med departement og Riksrevisjonen.
  • Lede utviklingsarbeidet i NAV gjennom å forvalte den sentrale utviklingsporteføljen i etaten.
  • Utvikling og drift av økonomisystemene, og utbetalinger for over 450 mrd kroner til alle NAVs brukere.
  • Overordnet ansvar for anskaffelsesfunksjonen i etaten. NAV foretar anskaffelser for til sammen 15 mrd kroner i året og økonomi- og styringsavdelingen gjennomfører store deler av anskaffelsene.

Vi tilbyr

En av de mest spennende og utfordrende oppgavene innen et svært viktig samfunnsområde.  Du vil inngå i toppledergruppen i NAV og rapportere til arbeids- og velferdsdirektør.

Stillingen lønnes i ltr 99-101, kroner 1 232 300 – 1 274 100. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Som statsansatt har du god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Les mer om våre personalordninger på nav.no under punktet «Jobbe i NAV».

NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi v/Heidi Wiggen, tlf 916 56 103 eller Christian Albertsen, tlf.932 92 243. Søknad og CV sendes innen 26. august.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.