Fylkesdirektør Oslo

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
4. juli 2018
Søknadsfrist
2. September 2018
Kontakt
Kjell Hugvik, 90551981
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. NAV er IA-virksomhet og vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for dette.

Fylkesdirektør - NAV Oslo

 Til stillingen som fylkesdirektør ligger ansvaret for en stor del av NAVs virksomhet i Oslo. Ansvarsområdet omfatter NAV-kontorene, fylkesadministrasjonen, NAV Arbeidslivssenter, NAV Tiltak, Serviceenheten og NAV Arbeidsrådgivning. Samhandling med Oslo kommune og andre eksterne parter utgjør en stor del av jobben. 

Oslo kommune består av 15 bydeler og har i overkant av 670 000 innbyggere. Det er NAV-kontor i alle bydelene. NAV Oslo ledes av fylkesdirektøren og er lokalisert i sentrum. NAV- kontorene ledes, utvikles og styres av fylkesdirektøren og bydelsdirektøren i den enkelte bydelen i partnerskap. I tillegg samarbeider fylkesdirektøren mye med byrådsavdelingene i Oslo kommune. 

Som fylkesdirektør vil du få et særlig ansvar for utvikling, oppfølging og styring av den arbeids- og levekårsrettede delen av NAV. Fylkesdirektøren har en viktig rolle i de endringsprosessene som skal gjennomføres ved NAV-kontorene i samarbeid med kommunene. NAV skal jobbe for at enda flere kommer i arbeid, brukeropplevelsene skal bli bedre og de ansatte skal styrke sin kompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • være arbeidsgiver og representere NAV
 • skape resultater i tråd med samfunnsoppdraget
 • utvikle ledere, medarbeidere og arbeidsmiljø
 • sikre kontinuerlig oppmerksomhet på målene om å få flere i arbeid og aktivitet
 • drive forbedring, endring og omstilling
 • samhandle og kommunisere tydelig
 • være en aktiv og helhetsorientert bidragsyter i etatens toppledelse
 • bidra til god involvering og medbestemmelse

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • solid ledererfaring fra større organisasjoner
 • erfaring fra omstillings- og utviklingsprosesser
 • forståelse for digitalisering og utvikling av fremtidsrettede tjenester
 • god kjennskap til offentlig forvaltning, både i statlig og kommunal sektor
 • innsikt i politiske prosesser
 • erfaring fra mediehåndtering og formidling internt og eksternt

Personlige Egenskaper

 • lever opp til NAVs visjon og verdier om å være tydelig, tilstede og løsningsdyktig
 • evne til strategisk og helhetlig tenkning
 • handlekraft og gjennomføringsevne
 • resultatorientert, med evne til å se operative og praktiske konsekvenser
 • evne til samhandling på tvers i en stor og kompleks organisasjon
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å skape tillit, motivere og inspirere
 • betydelig arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et høyt prioritert samfunnsområde
 • aktive og engasjerte medarbeidere
 • stilling som direktør i kode 1062, i lønnspenn fra kr 974500- kr 1128800. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.
 • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)

 

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Stillingsnummer: 0313-2018-06-916 (Oppgis ved kontakt med NAV)

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.