Kommunaldirektør OSU

Rekrutterer
Sted
Bærum
Publisert
5. juli 2018
Søknadsfrist
24. august 2018
Kontakt
Haavard Klemetsen, 46749848
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg.

Bærum er en av Norges største kommuner. Våre 12.000 medarbeidere vet at utvikling og resultater ikke kommer av seg selv. Derfor forventer de også mye; stimulerende og godt lederskap, faglig utvikling og attraktive karrieremuligheter.

Norges 5. største kommune – noe for deg?

Kommunaldirektør – organisasjon, styring og utvikling (OSU)

Bærum er en veldrevet, utviklingsorientert og aktiv kommune som med 125.000 innbyggere er Norges 5. største. Samtidig har vi rettet blikket mot Bærum 2035 i tråd med visjonen «Sammen skaper vi fremtiden – mangfold, raushet og bærekraft»

Klimaendringer, raskere teknologisk utvikling, befolkningsvekst, flere eldre, migrasjon og strammere økonomiske rammer i offentlig sektor utgjør samlet et utfordringsbilde som vil kreve at kommunene forbereder seg på fremtiden.

Vi kan ikke løse morgendagens utfordringer med dagens svar alene. I Bærum kommune sier vi «Tenke langt – handle nå». Kommunen må år for år utvikle, fornye og omstille virksomheten for å kunne møte fremtidens utfordringer på en relevant og offensiv måte. Nye og bedre løsninger må utvikles i samarbeid med innbyggere og næringsliv.

Rådmannsgruppen med rådmann og tre kommunaldirektører er sentral i dette langsiktige strategiske utviklingsarbeidet hvor du som kommunaldirektør skal du bidra til å videreutvikle en veldrevet kommunen med vekt på helhet, langsiktighet og strategisk utvikling og omstilling. 

Kommunaldirektør for organisasjon, styring og utvikling har særskilt ansvar som rådmann å følge opp viktige felles funksjoner som virksomhetsstyring og økonomi, HR, digitalisering, strategi og utvikling og eiendom. Målet er å sikre effektivt drift, gevinstrealiseringer, og ikke minst å utvikle en kommune som leverer kvalitet til alle innbyggere, og som bidrar til samarbeid og involvering på alle nivå.

Stillingen er krevende, og fordrer en bred og solid bakgrunn. Vi tror at du som kandidat har med deg tung omstillings- og endringskompetanse fra lederposisjon. Videre har du innsikt i HR, IT og økonomi så vel som forståelse for komplekse digitaliseringsprosesser. Du har trolig god kunnskap om offentlig sektor, og gjennom det forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon. Som type er du en utpreget lagspiller som både kommuniserer godt og sikrer forankring, involvering og medvirkning. Samtidig er du tydelig og modig med evne til å sikre god gjennomføring.

Bærum Kommune er en organisasjon med både visjon og ressurser. Det foreligger mange særs spennende mål og planer, og mulighetene for å skape en spennende utvikling for kommunenes innbyggere er svært gode. Du vil inngå i et utviklingsorientert og energisk lederteam, og lede motiverte og kompetente medarbeidere i hverdagen.

Om du har spørsmål til stillingen kan du kontakte Haavard Klemetsen eller Rolv Brudal i Badenoch & Clark. Dersom du ønsker å sende oss en søknad tar vi den gjerne imot før 24.08.2018. Alle henvendelser behandles konfidensielt, men det vil ved fristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.