Business Controller

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
5. juli 2018
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Frode Pettersen, 47888285
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Business Controller innen virksomhetsstyring

Om firmaet
Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv stabil og konkurransedyktig finansiering. Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden ved å tilby lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter. Selskapet ivaretar hele prosessen knyttet til markedsføring av eksportfinansieringstilbudet, søknadsbehandling, tilsagn om lån, utbetaling samt oppfølging av lån. Eksportkreditt Norge er et statlig aksjeselskap underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har 50 ansatte og forvalter en utlånsportefølje på nær 68 milliarder kroner.
Vil du være med å utvikle norsk eksportindustri? Da kan denne stillingen være noe for deg.
 
Du vil være med å utvikle avdelingen og økonomifunksjonen i selskapet og ha ansvar for rapportering, virksomhets- og risikostyring. Stillingen vil være eksponert mot ledergruppen og du vil bli involvert i spennende strategiske prosesser. Stillingens art gjør at du vil få innsikt i den eksportrettede delen av næringslivet, som er inne i en dynamisk tid.

Ansvar og hovedoppgaver
Som Business Controller innen virksomhetsstyring og rapportering vil du rapportere til leder for økonomi og rapportering, og få en sentral rolle i økonomiavdelingen. Blant dine hovedoppgaver er:

  • Koordinere rapporteringsprosesser og utarbeide kvartalsrapporter, årsrapport og andre styringsrapporter
  • Ivareta selskapets målstyring ved å utarbeide og følge opp mål og handlingsplaner
  • Ivareta og videreutvikle god internkontroll og risikostyring i selskapet
  • Utarbeide underlag for strategiske beslutninger
  • Delta i andre relevante strategiske prosjekter
  • Drifte og utvikle dagens styringssystemer
  • Bistå med controlleransvar knyttet til statsregnskapet

Erfaring:
Du har høyere økonomisk utdannelse, og minimum 2-5 års erfaring fra controlling, økonomi eller revisjon. Erfaring og interesse for rapportering, internkontroll, virksomhets- og risikostyring er en fordel. Du er forretningsorientert og har god regnskapsforståelse.
Vi søker en initiativrik og omgjengelig person som evner å ha mange baller i luften. Du er strukturert og analytisk sterk, og kommuniserer godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

Muligheter:
Eksportkreditt Norge tilbyr en sentral og selvstendig rolle i et selskap med en viktig og samfunnsnyttig funksjon. Stillingen innebærer et bredt spekter av arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter innen økonomi- og virksomhetsstyring. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode muligheter for faglig utvikling i et hyggelig og kompetent arbeidsmiljø.

Spørsmål om stillingen?
Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Prime People ved rådgiver Frode Pettersen på 47 88 82 85.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.