HR-rådgiver

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
5. juli 2018
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Frode Pettersen, 47888285
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv stabil og konkurransedyktig finansiering. Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden ved å tilby lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter. Selskapet ivaretar hele prosessen knyttet til markedsføring av eksportfinansieringstilbudet, søknadsbehandling, tilsagn om lån, utbetaling samt oppfølging av lån. Eksportkreditt Norge er et statlig aksjeselskap underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har 50 ansatte og forvalter en utlånsportefølje på nær 70 milliarder kroner.

 Vil du være med å bidra til å utvikle norsk eksportindustri? Da kan denne stillingen være noe for deg. Som HR-rådgiver får du være med å utvikle selskapet videre i en rolle med helhetlig ansvar for HR og personalrelaterte oppgaver og prosesser i virksomheten. Stillingens art gjør at du vil få innsikt i den eksportrettede delen av næringslivet, som er inne i en dynamisk tid.

Ansvar og hovedoppgaver:

Som HR-rådgiver vil du rapportere til direktør for stabsfunksjoner, og få en sentral rolle i organisasjonen. Blant dine hovedoppgaver er:

 • Koordinere og drive selskapets sentrale HR prosesser
 • Kompetanseutvikling; planlegge og legge til rette for utvikling av medarbeiderne i samarbeid med ledergruppen og den enkelte leder
 • Rådgiver og aktiv støtte for ledere og bidra til personaloppfølging
 • Støtte organisasjonen i mål- og utviklingssamtaler
 • Ivareta løpende HR og personaladministrative oppgaver
 • Oppdatere og publisere endringer i vår Personalhåndbok
 • Administrasjon av forsikringer og pensjonsordninger
 • Oppfølging sykefravær
 • Systemansvar for HR-relaterte systemer
 • Ansvar for HMS og AMU-arbeid
 • Bidra til gjennomføring av medarbeiderundersøkelser

Erfaring:

Du har minimum bachelorgrad i HR/økonomi/ledelse, Minst 5 års erfaring fra HR og HR- administrasjon med erfaring fra utviklingsorientert HR-arbeid og administrativt personalarbeid
Vi søker en imøtekommende og serviceinnstilt person som evner å ha mange baller i luften. Du er strukturert, liker å ta initiativ med sterk gjennomføringsevne.
Rette vedkommende må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk.

Muligheter:

Eksportkreditt Norge tilbyr en sentral og selvstendig rolle i et selskap med en viktig og samfunnsnyttig funksjon. Stillingen innebærer et bredt spekter av arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter innen HR-faget. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode muligheter for faglig utvikling i et hyggelig og kompetent arbeidsmiljø.

Spørsmål om stillingen?

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Prime People ved rådgiver Frode Pettersen på 47 88 82 85


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.