Direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet

Sted
Oslo
Publisert
6. juli 2018
Søknadsfrist
13. august 2018
Kontakt
Bjørn M. Godsveen 97559063, Ole Petter Bratteberg 97559036
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vil du lede arbeidet med å utvikle en god og effektiv kriminalomsorg?

Vi søker en strategisk og resultatorientert direktør til å lede en etat som har et viktig samfunnsoppdrag, og som er i endring. Sentrale oppgaver framover er blant annet å arbeide for en effektiv straffesakskjede, en hensiktsmessig organisering og drift av kriminalomsorgsetaten, og å utvikle innholdet i straffen. Direktøren må være en pådriver for faglig utvikling, nært samarbeid med etater som har ansvar for tjenester til innsatte, og internasjonalt samarbeid på kriminalomsorgsfeltet.

Vi ser etter deg som har

Meget gode samarbeidsevner
• God gjennomføringsevne
• Gode kommunikasjonsevner, herunder til å stå frem i offentligheten
• Faglig og personlig integritet
• Motiverende og engasjerende lederstil
• Engasjement for utvikling og modernisering av etaten
 
Det kreves

• Utdanning på masternivå. Kravet kan fravikes ved spesielt relevant erfaring
• Bred ledererfaring. Må kunne dokumentere oppnådde resultater fra ledelse av organisasjoner og egen betydning for resultatene
• Erfaring med strategisk planlegging og gjennomføring av endringsprosesser
• God forståelse av direktoratets og direktørens rolle, og god generell kjennskap til arbeidsmåter i forvaltningen
• Gode engelskkunnskaper

Den som ansettes må være norsk statsborger, ha plettfri vandel og kunne sikkerhetsklareres. Det må påregnes noe reisevirksomhet.
 
Lønn etter avtale innenfor statens lederlønnssystem.

Kontakt Mercuri Urval v/Bjørn M. Godsveen tlf. 975 59 063 / Ole Petter Bratteberg på tlf. 975 59 036 for en uforpliktende og fortrolig samtale. Ta kontakt med departementsråd Tor Saglie på tlf. 917 13 920 for nærmere informasjon om stillingen. 
Søknader skal sendes via Justis- og beredskapsdepartementets jobbportal, JobbNorge. Klikk her for å komme til JobbNorge
 
Søknadsfrist 13. august 2018.

Staten er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Justis- og beredskapsdepartementet er en IA-bedrift, og arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med redusert funksjonsevne.
  
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort, selv om en ber om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Om selskapet

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir idømt av domstolene, og stiller varetektsplasser til disposisjon for politiet. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har det øverste faglige og administrative ansvaret for kriminalomsorgen.

Direktøren i KDI er øverste leder i etaten, som består av direktoratet, fem regionadministrasjoner, lokale fengsler og friomsorgskontor, og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS). Etaten har om lag 4 800 årsverk, og forvalter et budsjett på omtrent 5 mrd. kroner. Justis- og beredskapsdepartementet er overordnet Kriminalomsorgsdirektoratet.

Som siste ledd i straffesakskjeden skal kriminalomsorgen bidra til å redusere og forebygge kriminalitet, og til en mer effektiv straffesakskjede. Det er et overordnet mål er å redusere tilbakefall til ny kriminalitet, og styrke domfeltes overgang til utdanning og arbeid etter gjennomført straff.

For mer informasjon om KDI, sewww.kriminalomsorgen.no/kriminalomsorgsdirektoratet

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.