Leder Risikostyring og Compliance

Sted
Moss
Publisert
11. juli 2018
Søknadsfrist
20. august 2018
Kontakt
Arild B. Hansen tlf. 911 98 211, Jorunn Solstad tlf. 400 64 646
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Avdelingen Risikostyring og Compliance består i dag av totalt 3 årsverk. Avdelingen har overordnet ansvar for risikostyring og compliance inkludert risikorapportering og kvalitetsoppfølging til styret og ledelse i konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus. 

Som leder for Risikostyring og Compliance vil du ha en viktig rolle ved å ha et overordnet ansvaret for å ivareta selskapets risikobilde, herunder bla. kredittrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko, operasjonell risiko og compliancerisiko. 
Du vil ha ansvaret for at konsernet ivaretar alle sine lovpålagte forpliktelser og arbeide systematisk med kvalitet og internkontroll. Du har en genuin interesse for fagfeltet og søker til enhver tid de beste løsningene for å imøtekomme pålagte krav og for å redusere konsernets risiko. Du forstår at du lykkes best når du kombinerer høy kompetanse og nøyaktighet med godt samarbeid og god kommunikasjon.
Stillingen er underlagt Administrerende direktør og er en både overordnet og operativ rolle.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å ivareta et tydelig og godt rammeverk og prosess for risiko- og kapitalstyring, herunder koordineringsansvar for selskapets risikorapportering, internkontrollrapportering og ICAAP-rapportering
 • Sikre at rammeverket for risikostyring og intern kontroll implementeres på en betryggende måte i hele organisasjonen
 • Overvåke selskapets risiko- og kapitalsituasjon og sikre at risikoene håndteres innenfor selskapets ønskede risikotoleranse, herunder etablere tydelige kontrollplaner som konkretiserer de viktigste aktivitetene for blant annet overvåking
 • Bidra til rapportering på risiko- og kapitalsituasjon. Være en rådgiver for styret og ledelsen i forhold til risikostrategiske forhold
 • Ansvar for at konsernet har passende metoder og prosedyrer for å identifisere og redusere compliancebrudd gjennom rådgivning, veiledning og opplæring med hensyn til de lover og regler som gjelder for forretningsvirksomheten
 • Overvåke at nye eller endringer i eksisterende produkter, tjenester eller prosesser er tilpasset relevante lover og regler
 • Planlegge og gjennomføre bankens compliance arbeid, identifisere og teste prosesser og områder med høy compliancerisiko
 • Hente ut, bearbeide og foreta analyser på interne og eksterne data
 • Legge til rette for gode internkontroll prosesser og dokumentasjon
 • Følge opp rapporter fra internrevisjonen, Finanstilsynet og tilsvarende, samt bistå ved revisjon og tilsynsbesøk
 • Kontaktledd mot ekstern leverandør av internrevisjon
 • Samspille godt og effektivt med øvrige deler av konsernet og med tilsvarende funksjoner i SpareBank 1 Alliansen.
 • Være en pådriver for at risikostyring og compliance kontinuerlig utvikles og forbedres

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdanning på universitet eller høyskolenivå.
 • Fortrinnsvis 3-5 års relevant erfaring fra bank / finansinstitusjon/revisjon
 • God kjennskap til lover og regler innenfor bank og finans
 • Erfaring fra arbeid med risikostyring
 • Erfaring fra arbeid med compliance, kvalitetssikring, internkontroll og/eller revisjon er en fordel

Utdanning

 • Bachelorgrad / Diplom (3-årig)
 • Finans
 • Mastergrad
 • Økonomi / regnskap / revisjon

Egenskaper

 • God forretningsforståelse med evne til analytisk- og strategisk tenkning
 • Resultat- og løsningsorientert
 • Gode kommunikative og mellommenneskelige ferdigheter
 • Evne til å inspirere og motivere andre til å lære og ta i bruk nye løsninger
 • Evne til å fremskaffe, analysere og presentere informasjon på en oversiktlig måte
 • Evne til å bygge nettverk og gode relasjoner internt og eksternt
 • Initiativrik, selvstendig og systematisk

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et regionalt forankret selskap med sterk markedsposisjon og god lønnsomhet
 • En arbeidsplass med dyktige og hyggelige folk og et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger og øvrige ansattevilkår
 • Å være en del av SpareBank 1-alliansen - Norges nest største finanskonsern
 • Arbeidssted ved vårt hovedkontor i Kongensgate 21, Moss. Fra 2019 ved vårt nye hovedkontor på Høyda i Rygge kommune.
 • Om du ønsker mer informasjon om stillingen eller banken, ta kontakt med Arild B. Hansen på tlf. 911 98 211 eller Jorunn Solstad på tlf. 400 64 646. Søknadsfrist: Snarest, senest 20. august 2018

Om arbeidsgiveren

SpareBank 1 Østfold Akershus er en selvstendig regional sparebank, i allianse med andre sparebanker gjennom SpareBank 1-samarbeidet. Banken er børsnotert, har 214 ansatte og en forvaltningskapital på 29.3 mrd. Vi skal være i førersetet og levere gode kundeopplevelser gjennom gode produkter og tjenester som bidrar til en enklere bankhverdag for kundene våre.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.