Dispasjørfullmektig - Sjøforsikring

Sted
Oslo
Publisert
10. august 2018
Søknadsfrist
31. august 2018
Kontakt
Bjørn Slaatten 95870831
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

DISPASJØRFULLMEKTIG - SJØFORSIKRING

Felleshavari – erstatningsberegninger - tvisteløsninger

Som dispasjør er man en uavhengig tredjepart der man arbeider med oppgjør ved felleshavari, dvs. situasjoner der skip og last har vært i felles fare og det er påført skade eller tap ved tiltak for den felles sikkerhet. Å beregne disse tap og fordele dem på interesse partene i en dispasje er ofte komplisert og krever betydelig kjennskap til York-Antwerpen Reglene, samt erstatningsrett, forsikringsrett andre juridiske temaer både i norsk rett og engelsk rett. I tillegg består arbeidet i å utarbeide erstatningsberegninger etc. innen sjøforsikring. 

Firmaet består pr i dag av undertegnede, men ønsker nå å utvide med en fullmektig.

Arbeidsoppgaver:

  • Utarbeidelse av dispasjer i forbindelse med felleshavari
  • Utarbeidelse av erstatningsberegninger innen sjøforsikring, tvistebehandling
  • Rådgivning og arbeid med utredninger/betenkninger
  • Avklare juridiske spørsmål i konkrete saker på oppdrag fra kunder/klienter
  • Noe undervisning og reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner:

Du må ha master i rettsvitenskap og gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner. Du må beherske engelsk som arbeidsspråk skriftlig og muntlig. Det er ønskelig med minimum 3 – 5 års erfaring fra advokatvirksomhet, alternativt fra in-house avdeling eller annen relevant juridisk virksomhet. Kjennskap til sjøforsikring (nordisk og engelsk) og sjørett er en fordel. Prosedyreerfaring vil også telle positivt. Du må like å utforske komplekse problemstillinger og være analytisk anlagt. Du må ha beslutningsevne og kunne argumentere for egne beslutninger. Erfaring fra utarbeidelse og oppfølging av kontrakter og forretningsforståelse er en fordel. 

Du må også ha evne til og motivasjon for å beherske komplisert tallbehandling da stillingen i betydelig grad innebærer tallbehandling i forbindelse med utarbeidelse av erstatningsberegninger.

Personlige egenskaper:

Du må ha gode samarbeidsevner, være løsnings- og serviceinnstilt, nøyaktig og kvalitetsbevisst, samt ha evnen til å arbeide selvstendig.

Det er viktig at du kan identifisere deg med verdiene pålitelig, engasjert, tydelig og uavhengig.

Vi tilbyr:

  • Veiledning og opplæring innen relevante fagområder
  • Gode muligheter for faglig utvikling innen sjøforsikringsrett
  • Unik posisjon innen sjøforsikring
  • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
  • Hyggelige kontorlokaler på Aker brygge

Spørsmål om stillingen kan rettes til Dispasjør Bjørn Slaatten på tlf. 95 87 08 31 eller e-post. Bjorn.Slaatten@averageadjusters.no. Send søknad, CV og vitnemål innen 31 august 2018.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.