Compliance Officer

Rekrutterer
Sted
Hjortnes, Oslo
Publisert
23. august 2018
Søknadsfrist
Snarest, senest 17.9
Kontakt
Lasse Virik 90895437 Eva Sandboe 90967644
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Color Line AS er blant Europas ledende rederier innen Europeisk nærskipsfart med ca 5 mrd i omsetning og ca 2 300 årsverk i fire land. Selskapet har en flåte på seks skip, og opererer fire internasjonale linjer mellom syv havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige. Color Line transporterer årlig i underkant av fire millioner passasjerer fra og til Norge. Color Line er i dag eneste rederi i den internasjonale passasjer- og godstrafikken til og fra Norge med skip registrert i norsk skipsregister, med norsk eierskap og med norsk hovedkontor. Color Line har i 2017 kontrahert nytt skip til linjen Sandefjord-Strømstad. Verdens største hybridferge. Skipet skal settes i drift sommeren 2019.

Color Line AS er opptatt av å ha et godt og inspirerende arbeidsmiljø – både på land og til sjøs. Vår visjon er å bli «Europas beste rederi innen cruise og transport», og selskapets verdier er «Bryr oss»- «Bygger tillit» - «Bryter vei».

Om Stillingen

Compliance Officer er en sentral og viktig stilling i Color Line. Selskapet opererer innenfor flere bransjer; retail, hotell, cargo og shipping/maritim. Dette gir stillingen stor bredde og kompleksitet, og krever at man jobber operativt så vel som strategisk. Som Compliance Officer vil du jobbe med endringsledelse og kulturbygging.

Compliance officer skal ha en forebyggende, rådgivende og kontrollerende rolle, bistå ledelsen med rådgivning i spørsmål om regeletterlevelse og bidra til Color Line sin etterlevelse av gjeldende eksterne og interne krav og forventninger. Compliance officer skal jobbe for å styrke Color Line sitt omdømme og tillit ved å følge opp at eksternt og internt regelverk etterleves.

Compliance Officer vil ha en stor kontaktflate i organisasjonen og vil blant annet jobbe tett med HR-direktør, Kommunikasjonsdirektør og Direktør for kommersiell drift om bord. Stillingen rapporterer til CFO, men har også direkte linje til Konsernsjef og øvrige i konsernledelsen samt revisjonsutvalget.

Kontorsted vil være på Color Lines hovedkontor på Hjortnes, Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes (planlegges selv).

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller høyere revisjons-/økonomisk utdannelse
 • Relevant erfaring fra tilsvarende rolle i større virksomheter og/eller erfaring fra revisjon, advokat- eller konsulentvirksomhet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • Generelt god forretningsforståelse. Kommersiell tankegang
 • Evne til å «brette opp ermene», og like å jobbe operativt
 • Omgjengelig, moden og høy grad av personlig integritet
 • Gode samarbeidsevner på alle nivåer i organisasjonen. Bygger tillit
 • God prioriterings- og gjennomføringsevne
 • Naturlig autoritet. Tydelig og bestemt når det er påkrevet. Robust og trygg
 • Evne til å balansere prinsipper med en pragmatisk holdning
 • Selvstendig og proaktiv

Ønsker du ytterligere informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med Bønes Virik v/Lasse Virik tlf. 908 95 437 eller Eva Sandboe tlf. 909 67 644.

Søknadsfrist: Snarest, senest 17/9

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.