Daglig leder

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
3. september 2018
Søknadsfrist
23. september 2018
Kontakt
Eva Sandboe 90967644, Lasse Virik 90895437
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986. Nærings- og fiskeridepartementet forvalter loven, og oppnevner Mesterbrevnemnda som styre for ordningen. Partene i arbeidslivet er representert i nemnda.

Mesterbrevordningen omfatter rundt 17 000 aktive mestere i over 70 ulike fag.

Mesterbrev er Mesterbrevnemndas sekretariat, og består av åtte medarbeidere som er glad i jobbene sine og har et bredt spekter av oppgaver. Arbeidsoppgavene er knyttet til kompetansespørsmål og behandling av søknader om mesterbrev, utvikling og drift av mesterregisteret, forvaltning av mesterbrevordningen og kommunikasjon. Hverdagene består av interessante oppgaver og utstrakt kontakt utad, ikke minst med mestere, mesterbedrifter og bransjer, og de som ønsker studieveiledning.

Daglig leder Mesterbrev  

Til å lede Mesterbrev søker vi en trygg, klok og operativ leder som gir medarbeiderne tillit og som er opptatt av å spille dem gode. Både en kaptein og lagspiller!  

Vi ønsker en person med interesse for mesterkvalifikasjonen og dens betydning for både nærings- og kompetansepolitikken. Det er viktig for oss at du er opptatt av å sikre inkluderende prosesser, både internt og eksternt, for å oppnå gode resultater.  

Dette er en jobb med mening: Morsom, korte beslutningsveier, ekte trepartssamarbeid og en kvalifikasjon i medvind. Noe internasjonalt samarbeid følger også med.

Daglig leder rapporterer til leder av Mesterbrevnemnda.

Hovedoppgaver er å:

 • være sekretær for Mesterbrevnemnda og følge opp vedtak
 • legge til rette for nemndas arbeid og sikre et effektivt og tillitsfullt samarbeid
 • sikre et effektivt og tillitsfullt samarbeid både internt og eksternt
 • styre økonomien
 • videreutvikle mesterbrevordningen  
 • sikre mesterkvalifikasjonens kvalitet og særpreg
 • markedsføre mesterbrevordningen
 • styrke arbeidet med å gjøre mesterbrevet kjent overfor alle aktuelle interessenter
 • videreutvikle mesterregisteret  
 • tale mesternes sak vis a vis myndigheter, forbrukere og andre interessenter
 • sikre et nært samarbeid med partene i arbeidslivet

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter en fagperson med bred erfaring fra kompetanseutvikling innenfor det yrkesfaglige feltet.  

I tillegg ønsker vi at du har:  

 • kunnskap og interesse for nærings- og kompetansepolitikk
 • erfaring med styrearbeid og partssamarbeid
 • erfaring med offentlig forvaltning  
 • gode IT-kunnskaper
 • god økonomisk forståelse
 • gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • erfaring fra markedsrettet arbeid

Ønskede egenskaper:

 • Du har gode lederegenskaper
 • Du er positiv og har en høy grad av serviceinnstilling
 • Du legger vekt på å lykkes sammen – som et team
 • Du er en naturlig relasjonsbygger med gode samarbeidsevner
 • Du er tillitsskapende
 • Du er grundig, tålmodig og liker å jobbe langsiktig og strategisk 

Mesterbrev kan tilby

 • En jobb med mening og en arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag  
 • Varierte, spennende arbeidsoppgaver og dyktige og engasjerte kollegaer
 • Å jobbe i et stort og mangfoldig nettverk
 • En familievennlig og fleksibel arbeidsplass som gjør det mulig å kombinere jobb og privatliv.
 • Lyse og fine kontorlokaler sentralt på Majorstuen.

Ønsker du ytterligere informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med Bønes Virik ved Eva Sandboe (909 67 644) eller Lasse Virik (908 95 437).

Søknadsfrist: 23. september--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.