Økonomisjef

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
13. september 2018
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
André Herlofsen, 93480266
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Økonomisjef til solid og konservativt privat investeringsselskap

FinancePeople AS er et spesialisert rekrutterings- og konsulentselskap innenfor økonomi, regnskap og finans. Våre rådgivere er økonomer med relevant erfaring innenfor våre fokusområder. Gjennom våre prosesser vektlegger vi høy kvalitet og verdiskaping - både for våre kunder og kandidater. For mer informasjon, se vår hjemmeside www.financepeople.no.

Vår oppdragsgiver har en solid balanse med eierskap i et operativt produksjonsselskap, finansforvaltning og oppfølging av egen eiendomsportefølje. Vi søker etter en operativ økonomisjef med erfaring fra eiendom, verdipapirer og med god økonomiforståelse.

Stillingen som økonomisjef har en sentral rolle i videreutviklingen av den finansielle og kommersielle virksomheten for familien. Vedkommende vil jobbe tett med eiere og ledelse i konsernet. Det vil være stor variasjon i arbeidshverdagen, og rette vedkommende må evne å jobbe selvstendig i en liten organisasjon.

Arbeidsoppgaver

 • vurdere og analysere ulike nye og eksisterende forretningsmuligheter   
 • bistå i utviklingen av selskapets investeringsmetodikk, analyse og oppfølging av eksisterende portefølje, samt følge med på utviklingen i ulike markeder
 • analysere og overvåke lønnsomheten i prosjekter
 • oppfølging av hel-/deleide selskapers økonomiske utvikling
 • rapportering til ledelsen og styret i konsernet, herunder videreutvikling av rapportering, periodiske og ad hoc
 • ansvar for budsjettutarbeidelse/oppfølging og prognosearbeid, periodisk og ad hoc, for investeringsvirksomheten
 • oppfølging mot regnskapsbyrå og revisor
 • utvikle investeringsselskapets rutiner og prosesser innenfor økonomiområdet
 • ved behov bistå andre selskaper i konsernstrukturen med oppgaver som ligger naturlig inn under finansområdet
 • vurdere effekten av endringer i skatteregler m.m. for selskaper og eiere

Ønskede kvalifikasjoner

 • minimum 5 til 10 års yrkeserfaring fra forretningsdrift og -utvikling
 • kompetanse innen fast eiendom og eiendomsutvikling vil være fordelaktig
 • gode språkkunnskaper
 • gode MS office kunnskaper

Personlige egenskaper

 • initiativrik, driftig og evnen til å få ting til å skje
 • analytisk og strukturert
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • profesjonell fremtreden

Vi tilbyr

Økonomisjefen vil ha løpende og tett kontakt med eierne. Stillingen rapporterer til daglig leder. Sentral lokalisering i Oslo eller Asker.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, kontakt André Herlofsen i FinancePeople på 934 80 266 eller andre@financepeople.no. Alle forespørsler behandles konfidensielt, også for oppdragsgiver hvis ønskelig. 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.