Direktør

Sted
Lillestrøm
Publisert
20. september 2018
Søknadsfrist
7. oktober 2018
Kontakt
Randi Flugstad 90584138, Ole Jacob Flæten 90675071
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Kunnskapsbyen Lillestrøm er et unikt partnerskap mellom næringsliv, kunnskapsvirksomheter,  kommuner og fylkeskommune. Vårt mål er å bygge bro og utvikle nettverk på tvers av disse – for å skape innovasjoner i regionen som vil sikre etablering av et attraktivt og bærekraftig næringsliv.

Kunnskapsbyen er en forening med 110 medlemmer og en samfunnsaktør som gjennom sin rolle som nettverks- og prosjekteier bidrar til nyskaping og vekst i samhandling med forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringsliv og kommuner. Vi jobber med fornybare løsninger innen energi, transport, bygg, avfallshåndtering mm. og søker å tiltrekke innovativt næringsliv til regionen.

Partnerskapsmodellen åpner for samskaping, innovasjon og kunnskapsspredning som gavner både små og store, private og offentlige virksomheter. Kunnskapsbyen holder til i Kunnskapsbyens hus på Kjeller.

Se www.kunnskapsbyen.no for mer informasjon.  

Kunnskapsbyen Lillestrøm har gjennom 18 år etablert seg som en viktig samfunnsaktør gjennom en rekke prosjekter, nettverk og tiltak, som bl.a. Lillestrømkonferansen, OREEC-nettverket, Business Lillestrøm, Solenergiklyngen, Etablerertjenesten, Lillestrøm Eiendomsforum og Hydrogenforum. Det er også et sentralt satsingsområde å synliggjøre Forskningsparken på Kjeller. Kunnskapsbyen drifter også et eget konferansesenter.

Stillingen som direktør for Kunnskapsbyen Lillestrøm gir en unik mulighet for å bidra til samfunnsutviklingen i regionen. Stillingen byr på både strategiske og operative utfordringer i grenseflaten mellom kunnskapsvirksomhet, næringsliv og offentlig virksomhet.

Kunnskapsbyens sekretariat består i dag av 15 ansatte, både i faste stillinger og i engasjementer. De fleste er prosjektledere og jobber meget selvstendig. Personal- og budsjettansvar inngår i stilingen. Direktøren vil også være operativ prosjektleder og følge opp egne initiativ med mulighet for et bredt oppgavefelt.

Vi søker en inspirerende, utviklingsorientert og samlende leder som evner å være pådriver og brobygger. Du bør trives med ledelse i et utpreget kompetansemiljø og framfor alt ha evne til å bygge tillit og skape gode samarbeidsrelasjoner i sekretariatet og overfor medlemmer og andre samarbeidspartnere.  Det forutsettes at du har god samfunnsforståelse og kan vise til oppnådde resultater i tidligere lederjobber. Erfaring fra prosjektdrevet organisasjon kombinert med kjennskap til regionen og virkemiddelapparatet vil være en styrke i stilingen.

Direktøren forventes å ha høyere utdanning og relevant ledererfaring, gjerne fra klynge- eller nettverksorganisasjon. Relevant erfaring og gode resultater fra tidligere arbeid kan kompensere for formalkompetanse.

Kunnskapsbyen kan tilby en utfordrende rolle med konkurransedyktige betingelser.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med Randi Flugstad hos Amrop Delphi, tlf. 905 84 138 eller styreleder Ole Jacob Flæten, tlf 906 75 071.

Søknadsfrist 7. oktober 2018.

 

 -------------------------------------------------------- Vennligst referer til DN.no i din søknad.