Analytisk rådgiver

Sted
Kjeller
Publisert
20. september 2018
Søknadsfrist
7. oktober 2018
Kontakt
Hilde Opdal 63807516, John-Mikal Størdal 63807100
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Analytisk rådgiver med kjennskap til forsvarssektoren og teknologi

www.ffi.no

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) søker en faglig sterk og analytisk rådgiver med god kjennskap til forsvarssektoren og teknologi. Rådgiveren vil fungere som direktørens høyre hånd på det operative plan og delta i de fleste saker som direktøren er involvert i. Rådgiveren vil ha definert beslutningsfullmakt. Noe reisevirksomhet inngår i stillingen.

Eksempel på arbeidsoppgaver

 • være rådgiver og sparringspartner for direktøren på det operative plan
 • vurdere, planlegge og anbefale prioriteringer opp mot direktørens kalender
 • bestille og kvalitetssikre saks- og beslutningsdokumenter
 • bestille og kvalitetssikre forberedelsene til direktørens øvrige forpliktelser
 • koordinere arrangementer på direktør- og instituttnivå, for eksempel ledersamlinger, og bistå i forberedelser til møter, for eksempel instituttleder- styre- og høynivåmøter

Vi ønsker oss en medarbeider som

 • er flink til å se muligheter og viser god helhetsforståelse
 • har oversikt over teknologiutviklingen i Norge og internasjonalt, spesielt innenfor forsvarssektoren
 • har demonstrert evne til å tenke kreativt, og har omsatt innsikt i ny teknologiutvikling til konkrete konsepter
 • har gode samarbeidsevner, trives med å spille på lag med andre, deler kompetanse og er en god relasjonsbygger
 • har kompetanse om organisasjon og ledelse
 • identifiserer kontinuerlige forbedringer, blant annet i måten vi jobber sammen på
 • er grundig, effektiv og systematisk, og sørger for at oppgavene blir gjennomført til rett tid påser at oppgaver blir ferdigstilt med avtalt kvalitet

I tillegg ser vi etter deg som er pålitelig, handlingsorientert og selvstendig. Du har integritet, er flink til å strukturere arbeidet ditt og dyktig til å prioritere oppgaver i en hektisk hverdag.

Nødvendige kvalifikasjoner

Du er analytisk og har inngående kjennskap til forsvarssektoren og teknologi. Du må ha akademisk bakgrunn fra universitet eller høyskole, med gode faglige resultater. Du er god til å formulere deg muntlig og skriftlig, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn eller bakgrunn. De som søker jobb hos oss, må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det som er nødvendig for stillingen og oppgavene.

Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi tilbyr utfordrende og allsidige oppgaver i et tverrfaglig miljø. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen ved FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det blir trukket to prosent til innskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte rekrutteringsrådgiver Hilde Opdal, tlf. 63 80 75 16 eller
John-Mikal Størdal, tlf. 63 80 71 00/95 87 83 25.

Send elektronisk søknad merket ref. nr. 2018/01792, sammen med bekreftede kopier av vitnemål og attester som er relevante for stillingen, fra www.ffi.no innen 7. oktober 2018.

Om arbeidsgiveren

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.