Seniorrådgiver myndighetskontakt

Rekrutterer
Sted
Lilleaker
Publisert
21. september 2018
Søknadsfrist
7. oktober 2018
Kontakt
Christian Albertsen 93292243, Siri Skauge 90091224
Posisjon
Spesialist
Bransjer
Energi
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Seniorrådgiver myndighetskontakt

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3500 ansatte i 16 land.

Vil du være en pådriver for fornybar energi, og bli vår nye rådgiver innen myndighetskontakt?

Statkraft søker etter en seniorrådgiver/rådgiver i enheten for myndighetskontakt. Stillingen gir utfordrende oppgaver i et internasjonalt konsern innen fornybar energi. Enheten samarbeider nært med andre konsernstaber og forretningsenheter i Statkraft. Den består av fem medarbeidere, hvorav en er stasjonert i Brussel. Enheten vil i nær fremtid slås sammen med Statkrafts kommunikasjonsenhet.

Energimarkedene og fornybar kraftproduksjon er omfattet av reguleringer på en rekke områder. Kunnskap om og forståelse for politiske forhold og rammebetingelser i Norge og internasjonalt er derfor viktig for Statkraft. Stillingen byr på interessante utfordringer i grenseflatene mellom politikk og industriell virksomhet, og har en bred kontaktflate internt og eksternt.

Din rolle:

 • Holde konsernet oppdatert og gi gode råd om forhold knyttet til rammebetingelser og regulatoriske saker
 • Gjennomføre analyser av regulatoriske og politiske forhold i Norge og Europa i nært samarbeid med andre enheter
 • Bistå i budskapsutforming og formidling
 • Koordinere interne prosesser
 • Håndtere sentrale spørsmål knyttet til klima- og energipolitikk

Din profil:

 • Erfaring fra politikk på nasjonalt nivå, fra politisk rådgivning i selskaper, organisasjoner eller tilsvarende
 • Meget god innsikt i samfunnsmessige forhold. Kjennskap til energi-, klima- og miljøspørsmål er en fordel.
 • Erfaring med analyse av problemstillinger for beslutningsformål
 • God evne til å gjennomføre og forankre prosesser, med fokus på å levere resultater
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Høyere utdannelse

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et spennende konsern
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted er Lilleaker. Reisevirksomhet må påregnes.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt Visindi ved Siri Skauge, tlf. 900 91 224 eller Christian Albertsen, tlf. 932 92 243. Skriftlig søknad med CV sendes innen 7. oktober 2018.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.