Riksmekler

Sted
Oslo
Publisert
25. september 2018
Søknadsfrist
1. november 2018
Kontakt
Ragnhild Nordaas 22246989, Eli Telhaug 22248509
Posisjon
Spesialist
Stillinger
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Riksmekleren er en faglig uavhengig institusjon som administrativt ligger under Arbeids- og sosialdepartementet. 

Se også www.riksmekleren.no

Stillingen som riksmekler er ledig

Riksmekleren har som sin oppgave å mekle og bidra til forlik mellom arbeidslivets parter i tvister om inngåelse eller revisjon av tariffavtaler. Et velordnet system for å oppnå enighet i lønnsforhandlinger er av stor betydning for et velfungerende arbeids- og samfunnsliv. Oppgaven som riksmekler er en sentral og viktig del av dette. Riksmekleren oppnevnes for 3 år av gangen.

Riksmekleren leder meklingsinstitusjonen, som i tillegg til riksmekleren består av et korps av kretsmeklere og særskilte meklere. Meklerkorpset oppnevnes også på åremål. Institusjonen har en heltidsansatt sekretær. I hektiske arbeidsperioder engasjeres ekstra kontorpersonale.

Riksmeklerens oppgaver for øvrig følger av arbeidstvistloven kapittel 3 om mekling.

Søkere bør ha høyere utdanning innen økonomi, jus eller andre samfunnsfag. Søkere må ha god oversikt over det norske arbeidslivs og samfunnslivs virkemåte og være kjent med og opptatt av endringer og utviklingstrekk i samfunnet. Erfaring fra og interesse for mekling og konfliktløsning vil være en fordel, enten det er på arbeidslivsområdet eller på andre samfunnsområder.

Det kreves at riksmekleren har gode evner når det gjelder å se og avklare partenes felles interesser og til å bygge bro mellom partene under meklingen. Rollen som mekler krever svært gode samarbeidsevner og evne til å skape tillit mellom parter og til institusjonen, samt å lede et meklerkorps i til tider pressede situasjoner. Dette innebærer også at det stilles særskilte krav til uavhengighet, særlig når det gjelder forholdet til arbeidslivets parter.

Lønn fastsettes etter nærmere avtale.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Søkere som synliggjør at de har redusert funksjonsevne, vil bli innkalt til intervju dersom de er kvalifiserte for stillingen.)

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om de har bedt om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir dette aktuelt, vil vi ta kontakt før søkerlisten offentliggjøres.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas, tlf. 22 24 69 89, eller departementsråd Eli Telhaug, tlf. 22 24 85 09.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.