Seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring

Sted
Lillestrøm
Publisert
25. september 2018
Søknadsfrist
14. oktober 2018
Kontakt
Oddvar Paulsen 91681312
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret holder til i nye og moderne lokaler i Lillestrøm, to minutters gange fra togstasjonen.

Seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring

Seksjon økonomi- og virksomhetsstyring er en del av regiondirektørens stab, og består i tillegg av seksjon HR, seksjon faglig støtte og seksjon kommunikasjon. Seksjonssjefen for økonomi- og virksomhetsstyring rapporterer til avdelingsdirektør for stab og inngår i dennes ledergruppe sammen med de andre seksjonssjefene.

Seksjon økonomi- og virksomhetsstyring har for tiden seks medarbeidere, og har ansvaret for strategi-, plan- og styringsprosessene i regionen. Seksjonen har ansvaret for økonomioppfølgingen av regionens virksomheter, og bidrar med analyser og relevant styringsinformasjon for å sikre gode beslutninger og riktige prioriteringer. Økonomi- og virksomhetsstyring har også ansvaret for innkjøp og forvaltningen av regionens eiendomsportefølje.

Til å lede seksjonen søker vi en utviklingsorientert person som kan vise til meget gode resultater. Medarbeiderne i seksjonen har høy kompetanse og vi søker en lagbygger som kan bidra til å videreutvikle medarbeiderne og seksjonens leveranser. Den riktige kandidaten må være ambisiøs på seksjonens vegne og like å jobbe i et miljø med stor takhøyde, engasjement, en uformell tone og stor dedikasjon til Bufetats samfunnsoppdrag.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle seksjonens medarbeidere
 • Sikre god kvalitet i seksjonens leveranser
 • Forvalte og videreutvikle regionens økonomi- og virksomhetsstyring
 • Bidra med analyser og relevant styringsdata slik at regionledelsen og regionens virksomheter kan ta beslutninger på riktig grunnlag
 • Være lederstøtte i budsjettering- og anskaffelsesprosesser til regionledelsen og regionens virksomheter
 • Formulere styringsinformasjon fra regiondirektør til regionens virksomheter

Kvalifikasjoner og erfaring

 • Må ha høyere økonomisk utdanning på masternivå, relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Må kunne dokumentere erfaring innen seksjonens ansvarsområder og oppnådde resultater innen disse
 • Må ha erfaring fra budsjettarbeid og økonomistyring i en større organisasjon
 • Det er en fordel med ledererfaring
 • Det er en fordel med kjennskap til statlig forvaltning og virksomhetsstyring

Personlige egenskaper

Til stillingen trenger vi deg som er resultat- og utviklingsorientert, og har evne til å skape gode resultater gjennom andre. Du er analytisk og arbeider strukturert, har evne til å tenke helhetlig, samtidig som du evner å konkretisere og få ting gjennomført. Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig, vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 1211 seksjonssjef med p.t kr. 576 100-848 800 (ltr. 65-82). For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Stillingen er fast 100 %
 • Fleksitid og mulighet til en time trening i arbeidstiden pr. uke
 • Faglige og spennende utfordringer med mulighet til å påvirke
 • Et humørfylt og faglig dyktig kollegium

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en
 • Stillingen er for tiden lagt til Bufetat, region øst
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25

Kontaktperson for stillingen

Avdelingsdirektør stab, Oddvar Paulsen, tlf. 916 81 312

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk.

Søknadsfrist: 14. oktober 2018


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.