Chief Legal Counsel

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
29. oktober 2018
Søknadsfrist
18. november 2018
Kontakt
Gro P. Hvammen, tlf: 911 32 443, Hege Elisabeth Seel, tlf: 454 87 570
Posisjon
Leder, Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Norfund - Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland - er eid av staten ved Utenriksdepartementet og skal medvirke til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland. Hensikten er å etablere levedyktig, lønnsom virksomhet som ellers ikke vil bli igangsatt som følge av høy risiko. Fondet investerer alltid med partnere, norske eller utenlandske. Om lag halvparten av Norfunds investeringsportefølje er innen ren energi. Finansinstitusjoner, herunder mikrofinans, og industri relatert til landbruk og produksjon av mat er øvrige prioriterte sektorer. Afrika sør for Sahara er hovedsatsningsområde, i tillegg til investeringer i enkelte land i Asia og Mellom-Amerika. Norfund har kontorer i Nairobi, Maputo, Accra, San José og Bangkok. Norfunds avtalefestede investeringer er i dag på 20,4 milliarder kroner i 136 selskaper. Antall ansatte er 73.

Chief Legal Counsel

Stillingen vil rapportere til administrerende direktør og inngå i ledergruppen. Arbeidet er primært knyttet til rådgivning til investeringsavdelingene på tvers av sektorene Clean Energy, Food & Agri, SME funds og Financial Institutions. Chief Legal Counsel vil involveres gjennom hele investeringssyklusen.

Sentrale oppgaver:

 • Bistå ledergruppen og investeringsavdelingene med juridisk rådgivning
 • Ansvar for Norfunds avtaleverk knyttet til investeringsvirksomheten samt øvrig standard avtaleverk
 • Ansvar for samarbeidet med eksterne juridiske rådgivere nasjonalt og internasjonalt
 • Overordnet ansvar for anti-korrupsjonsarbeidet i Norfund
 • Compliance Officer

Kvalifikasjoner:

 • Master i rettsvitenskap / juridisk embetseksamen
 • Minimum 10 års erfaring fra forretningsjuridisk virksomhet, gjerne innen internasjonal nærings- og investeringsvirksomhet, kjennskap til internasjonal / britisk rett, erfaring fra offentlig sektor
 • Bred faglig kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Initiativ og evne til å jobbe selvstendig og i team
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne - på norsk og engelsk
 • Hardt arbeidende, effektiv, uavhengig og løsningsorientert
 • Gode analytiske ferdigheter og god gjennomføringsevne
 • Strukturert og nøyaktig

Norfund kan tilby:

 • Profesjonell og personlig utvikling i et spennende selskap med bred internasjonal eksponering
 • Et positivt arbeidsmiljø preget av kompetanse og ansvar
 • Konkurransedyktige betingelser
   

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om å unntas vil varsles dersom dette ikke kan imøtekommes.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.