Administrerende direktør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
30. oktober 2018
Søknadsfrist
12. november 2018
Kontakt
Vibeke Østensjø 97598641, Aksel Norum 48079972
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NHO er landets største interesseorganisasjon for bedrifter. I rollen som administrerende direktør er man en sentral aktør i norsk nærings- og samfunnsliv. Administrerende direktør skal lede arbeidet med å styrke næringslivets konkurransekraft og rammebetingelser gjennom opinionspåvirkning, samt medvirke til at medlemsbedriftenes behov i størst mulig grad ivaretas og fremmes i samfunnsdebatten, gjennom tariffoppgjørene og i politiske beslutningsprosesser. 

Det forventes at kandidatene har erfaring fra ledelse i grensesnittet mellom næringsliv, forvaltning og det politiske miljø, med solide resultater å vise til. Kandidaten må utvise en solid forståelse for de politiske prosesser som påvirker næringslivets rammevilkår. 

NHO organiserer medlemsbedrifter som representerer et tverrsnitt av norsk arbeidsliv. NHO arbeider for at organisasjonens 25.800 medlemsbedrifter får bedre rammevilkår. Totalt utgjør NHOs medlemmer ca. 570.000 årsverk og ca. 40 prosent av den økonomiske verdiskapingen i Norge.

Søknadsfrist for stillingen er 12. november.

Spørsmål angående stillingen kan henvendes til Vibeke Østensjø, HR-direktør i NHO (975 98 641) eller Aksel Norum, rådgiver i Korn Ferry (480 79 972). 

Se forøvrig www.nho.no for ytterligere informasjon. 
 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.