Politidirektør

Sted
Oslo
Publisert
2. november 2018
Søknadsfrist
28. november 2018
Kontakt
Bente Paulsrud, 91108165
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Politidirektøren leder Politidirektoratet og politi- og lensmannsetaten. Politidirektoratet har ansvar for planlegging, iverksetting og koordinering av tiltak i politiet. Politidirektoratet og politi- og lensmannsetaten har ca. 17 000 ansatte og et totalbudsjett på ca. 18 milliarder kroner. Sammen skal etaten medvirke til trygghet i samfunnet, redusert kriminalitet og god samfunnsberedskap.

Vi søker en strategisk og samlende leder med interesse og evne til å initiere og gjennomføre endringer. Politidirektøren må samarbeide godt på tvers av forvaltningen og skape tillit i befolkningen til politiets arbeid.

Politidirektøren leder en omfattende etat. Ansvaret er stort, og etaten er i omstilling. Politidirektøren må de nærmeste årene ha en spesiell oppmerksomhet på å gjennomføre politireformen. Å utvikle etaten for å møte økt globalisering, digitalisering og endringer i kriminalitetsbildet vil være vesentlig. I dette ligger også utvikling av faglighet, godt lederskap på alle nivåer og en kultur preget av profesjonalitet, åpenhet og tillit. God ressursutnyttelse er avgjørende for at etaten skal lykkes med sine oppgaver.

Aktuelle kandidater må ha bred ledererfaring på strategisk og overordnet nivå og erfaring med å lede endrings- og utviklingsarbeid i en kompleks struktur. Et tydelig samfunnsengasjement og meget god rolleforståelse må ligge til grunn. Stillingen krever god forvaltningskompetanse, forståelse for politiske prosesser og erfaring fra tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Vi ønsker en engasjert og tydelig leder med sterk gjennomføringsevne og utstrakt evne til relasjonsbygging og samhandling eksternt og internt. Søkere må ha høyere utdanning på masternivå, og det er ønskelig med kjennskap til politietaten. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk, er påkrevet. Søkere må trives i en fremtredende offentlig rolle.

Ta gjerne kontakt med Bente A. Paulsrud, Amrop Delphi, tlf. 91 10 81 65, for en fortrolig og uforpliktende samtale. Ekspedisjonssjef Unni Gunnes, tlf. 97 59 47 46, eller departementsråd Heidi Heggenes, tlf. 22 24 55 35, kan også kontaktes for nærmere informasjon.

Søknad merket 56097 sendes kontakt@amropdelphi.no snarest og senest innen 28. november 2018.

Den som ansettes må være norsk statsborger, ha plettfri vandel og kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG og COSMIC TOP SECRET.

Stillingen besettes på åremål for seks år med mulighet for forlengelse i en ny seksårsperiode etter offentlig kunngjøring og konkurranse.

Lønn etter avtale innenfor statens lederlønnsordning.

Staten er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av bakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.