Autorisert regnskapsfører/ godkjent revisor

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
6. november 2018
Søknadsfrist
25. november 2018
Kontakt
Kjersti Elvestad 22939918, Bernt Jan Aaland 22939998
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Tilsyn med regnskapsførerbransjen 

Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 280 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.

Er du regnskapsfører eller revisor og har et ønske om å bidra til å påvirke og utvikle rammebetingelsene for ekstern regnskapsføring i Norge? Vi har ledig en fast stilling. Eksterne regnskapsførere har en viktig rolle i norsk næringsliv. Det er helt sentralt at næringsdrivende som velger å benytte ekstern regnskapsfører, får god hjelp til å oppfylle sine lovpålagte plikter. Muligheten til å fravelge revisjon styrker behovet for å sikre kvaliteten i regnskapsføringen for foretak som ikke revideres. Finanstilsynets kontrollarbeid bidrar til å sikre tilliten til at regnskapsførerforetakene driver virksomheten på en forsvarlig måte, herunder at det er tilstrekkelig kapasitet og kompetanse og at oppdragene utføres i samsvar med de lovfastsatte kravene.

Hos oss vil du være med på å utvikle regnskapsførertilsynet i Norge og følge regnskapsføringsbransjen, og betydningen som den digitale utviklingen vil ha på dette feltet også. Dersom du har spesiell interesse av faglige spørsmål på regnskapsførerområdet, evne til å anvende slik kunnskap i praksis og til å dele den med andre, passer du godt inn i seksjonen. Vi er til sammen 20 jurister, revisorer og autoriserte regnskapsførere som dekker Finanstilsynets arbeid på seksjonens område. I tillegg jobber fem studenter deltid hos oss.

Arbeidsoppgaver

Bidra i tilsynet med regnskapsførere og regnskapsførerforetak. Dette omfatter blant annet:

 • Planlegge og gjennomføre stedlige tilsyn og andre tilsynsaktiviteter
 • Vurdere eventuelle reaksjoner fra Finanstilsynet dersom det avdekkes brudd på regnskapsførerloven, herunder god regnskapsføringsskikk og de bransjefastsatte standardene
 • Ivareta god dialog med regnskapsførerselskaper, regnskapsførere, bransjeorganisasjoner og andre offentlige organer

Kvalifikasjoner

 • Autorisert regnskapsfører, godkjent revisor eller annen person med relevant utdanning, minimum på bachelornivå
 • Bred erfaring fra ekstern regnskapsføring, økonomi- eller kontrollerfunksjoner 
 • Gode norskkunnskaper, og god skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Evne til å tenke analytisk og løse ulike problemstillinger
 • Trygg i formelle sammenhenger
 • God til å samarbeide og dele kunnskap med andre
 • Nytenkende om oppgaveløsning
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt og til tider hektisk miljø med høy fagkompetanse
 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Gode treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Tiltreden og lønn etter avtale

Annet

 • Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk på den som blir ansatt i stillingen.
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.