Direktør

Sted
Oslo
Publisert
16. november 2018
Søknadsfrist
10. desember 2018
Kontakt
Erik Vaag 22068700, Beate Ottem Svanes 22068700
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Bryggeri- og drikkevareforeningens (BROD) formål er å ivareta medlemmenes felles interesser overfor myndigheter, forbrukere, kunder, nasjonale og internasjonale institusjoner/organisasjoner og samfunnet forøvrig. Foreningen har 132 medlemsbedrifter som sysselsetter rundt 3.000 årsverk. BROD er organisert som en frittstående bransjeorganisasjon innenfor NHO-familien, i nært samarbeid med NHO Mat og Drikke. Foreningens medlemsgrunnlag er produsenter av øl, brus og vann med produksjon i Norge.


Vi søker en leder med bredt nettverk og erfaring fra politisk påvirkningsarbeid som har bred erfaring fra mediehåndtering, kommunikasjons- og omdømmearbeid. 
Det er ønskelig med erfaring fra interesseorganisasjoner eller relevante rådgivingsmiljøer. 

Du er strategisk anlagt med sterk prioriteringssans, og er en engasjert og fleksibel leder som evner å tenke helhetlig og får gjennomslag på tvers. 

Du har en profesjonell fremtoning og god innsikt i problemstillinger som er relevante for bransjen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • politisk påvirkningsarbeid
 • arbeide for å bedre bransjens rammebetingelser
  strategiutvikling i samarbeid med BRODs strategigruppe 
 • levere analyser av salgsutvikling, markedsandeler og volumutvikling 
 • proaktiv mediehåndtering for å styrke bransjens omdømme
 • videreutvikle medlemsservice 
 • videreutvikle eksisterende samarbeid og nettverk 
 • bidra aktivt i relevante internasjonale fora


Ønskede kvalifikasjoner:

 • tung erfaring fra politisk påvirkningsarbeid på nasjonalt nivå med godt nettverk inn mot det politiske miljøet 
 • god kunnskap om politiske prosesser 
 • ønskelig med erfaring fra næringslivet 
 • god innsikt i problemstillinger som er relevante for bransjen 
 • relevant høyere utdanning 
 • bred erfaring fra mediehåndtering, kommunikasjons- og omdømmearbeid 
 • ønskelig med ledererfaring fra interesseorganisasjoner, eventuelt fra relevante rådgivingsmiljøer
 • gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, på norsk og på engelsk - kunne forme et treffende og riktig budskap til forskjellige målgrupper
 • engasjert leder som evner å tenke helhetlig og får gjennomslag på tverv


Personlige egenskaper:

 • fleksibel, samlende og forsonende lederstil
 • strategisk anlagt med sterk prioriteringssans, må kunne lese det politiske landskapet opp mot medlemsbedriftenes behov
 • personlig trygghet med god rolleforståelse - kunne engasjere, overbevise og samarbeide med både politiske myndigheter, næringslivsledere og medlemsbedrifter 
 • tålmodig med evne til å drive og gjennomføre prosesser som går over tid
 • høy personlig integritet
 • endringsorientert, øye for å se nye muligheter og samarbeidsformer
 • interesse og entusiasme for bransjen og produktene
 • jordnær, pragmatisk og ujålete


For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med Erik Vaag eller Beate Ottem Svanes i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00. Registrer CV med kortfattet søknad snarest, og senest innen 10. desember 2018


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.