Regnskapscontroller

Sted
Oslo
Publisert
16. november 2018
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
John Ola Solheim 90991137
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer litt over 2100 små, mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for rundt 80 milliarder kroner i året og sysselsetter litt over 30.000 arbeidstakere.

Vårt formål er å fremme bransjens faglige, økonomiske, næringspolitiske og ideelle interesser. Forbundet skal ivareta medlemmenes interesser ovenfor arbeidstakerne og deres organisasjoner, og våre verdier er: framtidsrettet, tett på og troverdig.

På bakgrunn av at vår controller har fått nye muligheter utenfor foreningen trenger vi å styrke vår økonomifunksjon med en faglig sterk regnskapscontroller. Som en del av økonomiavdelingen vil du være sentral i videreutviklingen av denne og jobbe bredt både inn mot regnskapsfaglige problemstillinger, budsjettprosesser og løpende økonomiske vurderinger. Stillingen rapporterer til regnskapssjef og vil inngå i et team på fem personer.

Arbeidsoppgaver:

 • regnskap a-å, inklusive oppsett av årsregnskap og likningspapirer
 • løpende rapportering av regnskapstall
 • bistå i budsjettprosessen
 • fagansvar for skatt og mva
 • årsoppgjør for konsernet, inklusive konsolidering
 • fakturering og utbetalinger
 • oppfølging og dialog med revisor

Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdanning, minimum på bachelornivå. Bakgrunn som autorisert regnskapsfører er også relevant
 • minimum 3 års relevant erfaring innen regnskap, revisjon eller tilsvarende stilling
 • systeminteressert og erfaring med bruk av regnskaps- og årsoppgjørsprogram
 • solid kompetanse i Excel
 • flytende i norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Trigges du av å jobbe med tall og fokuserer på å levere god kvalitet i ditt arbeid? Er du typen som tar ansvar for dine oppgaver og leverer oppgavene dine innen fastsatte frister? Vi ser etter deg som svarer ja på disse spørsmålene og samtidig er fremoverlent innenfor ditt ansvarsområde. For å trives hos oss må du videre være sterk på kommunikasjon og trives med å jobbe i team.

Vi tilbyr:

Hos oss vil du få tildelt et eget ansvarsområde i økonomiavdelingen, med stor grad av faglig og personlig utvikling. Du vil bli en del av et fagmiljø som sammen jobber for å nå fastsatte mål. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og trivelige lokaler i Oslo sentrum.

Ved spørsmål kan du kontakte John Ola Solheim, rådgiver i FinancePeople, på mob 909 91 137 eller john.ola.solheim@financepeople.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.