Sjeføkonom

Ledig stilling som sjeføkonom i YS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS, landets ledende partipolitisk uavhengige hovedorganisasjon for arbeidstakere i alle deler av arbeidslivet. YS er en samfunnspolitisk aktør som bidrar til samfunnsutviklingen på en rekke områder, driver interessepolitisk arbeid for sine 13 medlemsforbund, og har et stort internasjonalt engasjement. YS er i vekst og har om lag 220 000 medlemmer. YS sitt sekretariat er i Lakkegata 23 i Oslo. Se;  www.ys.no

Sjeføkonomen har en nøkkelstilling i YS sitt sekretariat, er hovedorganisasjonen sin spisskompetanse på det samfunnsøkonomiske feltet og er faglig ansvarlig for området.

Sjeføkonomen er en viktig rådgiver for YS sin politiske ledelse og styret, og representerer YS i sentrale fora på høyt nivå i norsk arbeidsliv.

Stillingen rapporterer til sekretariatsjef.

Vår nye sjeføkonom har ansvar for

Samfunnsøkonomiske analyser til forberedelse, utforming av og begrunnelse for politikk.

Økonomiske analyser som grunnlag for politiske kommentarer til stats- og nasjonalbudsjett.

Å bistå sektorutvalgene i forbindelse med tariffoppgjør, herunder utarbeide analyser av lønns- og inntektsstatistikk som grunnlag for lønnsforhandlinger.

Å være en premissleverandør i debatten om det nye arbeidslivet og omstillingen av Norge (bla. ny teknologi, grønt skifte).

At samfunnsøkonomiske perspektiver og analyser er inkludert i høringer, utredninger og aktuelle fagpolitiske områder.

Deltagelse i relevante råd og utvalg, herunder TBU (Teknisk Beregningsutvalg) og rådgiver for YS-leder på andre sentrale arenaer for partssamarbeid.

Fagansvar for inntekts- og skattepolitikken.

Du er

Samfunnsøkonom med minst mastergrad og over 5 års relevant erfaring fra makroøkonomisk analyse, arbeidsmarked, arbeidsliv og velferdssystem (særlig inntekts- pensjons- og skattepolitikk)

Samfunnsengasjert og forstår samspillet fag/samfunn/politikk.

En god formidler som evner å fremstille komplekse sammenhenger enkelt.
Erfaren med politisk arbeid/politisk styrt organisasjon, og en god relasjons- og nettverksbygger.

I tillegg må du beherske norsk og engelsk godt skriftlig og muntlig og gjerne ha erfaring med media og kommunikasjon i ulike kanaler.

YS tilbyr

Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, faglig og personlig utvikling i en dynamisk organisasjon som preger norsk arbeids – og samfunnsliv, mulighet til påvirkning og å sette fotavtrykk, godt arbeidsmiljø med høyt tempo, trivelige kollegaer med høyt faglig nivå, en arbeidsplass som er IA-bedrift.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med vår rådgiver i HAConsulting Bente G.H. Slaatten på telefon 916 06 215 eller på mail til bente.slaatten@haconsulting.no. Søknad sendes innen 10. desember til info@haconsulting.no

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.