Salgsdirektør

Sted
Lillestrøm
Publisert
23. november 2018
Søknadsfrist
11. desember 2018
Kontakt
Kristian Lennertzen 91616073, Maria Loftheim 48257231
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Samvirke som eierform er viktig for norsk landbruk. Dette gir bonden nødvendig trygghet og sikrer gode leveranser av både råvarer, produkter og tjenester. Fellesskap og vissheten om at selskapet utvikles for bondens beste både på kort og lang sikt, er avgjørende. Felleskjøpet investerer kontinuerlig i utvikling av eget selskap i alt fra medlemsarbeid, optimal infrastruktur for håndtering av fôr og råvarer til fremtidige investeringer til nytte for hele landbruket.
Felleskjøpet Agri har en omsetning på 15,5 milliarder og 3 641 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige som også har 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet er markedsregulator for kornsektoren i Norge

Felleskjøpet ser etter en dyktig Salgsdirektør, som skal være med å bygge opp det som skal bli Nordens ledende aktør innenfor kjæledyr-segmentet. Rollen vil lede Felleskjøpets satsning i segmentet, både internt og eksternt, i alle markeder. Felleskjøpet er derfor opptatt av at den rette kandidaten skal være en pådriver for en sterkt salgs- og utviklingsfokusert avdeling. Stillingen rapporterer til Sjef for Forretningsutvikling Nordic Retail i Felleskjøpet.

 

Hovedansvarsområder:

 • Overordnet ansvarlig for salgsarbeid i alle kanaler og markeder
 • Initiere og gjennomføre satsning mot nye markeder og kanaler
 • Proaktivt drive forretningsutvikling, herunder utvikling av portefølje, samt samarbeid med resten av organisasjonen for å optimere lønnsomhet og sortiment
 • Resultatansvar for kategori kjæledyr
 • Lede virksomhetens medarbeidere, samt drive salgsoppfølging og kundepleie
 • Sitte i styret for eventuelle hel- eller deleide datterselskaper som faller innunder ansvarsområdet

 

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 5 års erfaring som leder i en salgsdrevet nordisk virksomhet
 • Minimum Bachelor innen ledelse, økonomi og/eller markedsføring
 • Erfaring fra internasjonalt salg
 • Erfaring med produksjon, eksport og/eller onlinesalg er en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring fra Pet eller Petfood er en fordel, men ikke et krav
 • God systemforståelse, og erfaren bruker av Office-programmene

 

Personlige Egenskaper:

 • Du har et sterkt personlig driv
 • Du er selvmotivert og evner å jobbe selvstendig
 • Du er en relasjonsbygger
 • Du har et utpreget salgs- og lønnsomhetsfokus
 • Du har stor arbeidskapasitet

 

Søknadsfrist: 11. desember 2018. Søkere behandles fortløpende.

For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Capus AS ved Partner Kristian Lennertzen på 91 61 60 73 eller Researcher Maria Loftheim på 48257231. For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken "Søk ". Du må da fylle ut et kort skjema med personalia, samt laste opp søknad og CV.

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.