PROSJEKTANSVARLIG - Eiendom

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
6. desember 2018
Søknadsfrist
1. januar 2019
Kontakt
Tove Gartland, 95899755
Posisjon
Leder
Stillinger
Prosjektledelse
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vil du ha jobbe med videreutvikling av et av landets sentrale signalbygg?

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2017 var det om lag 900 ansatte i Norges Bank.

Vi søker en tydelig, strukturert og kundeorientert prosjektansvarlig til porteføljestyring og oppfølging av eiendomsprosjekter i Norges Bank. Norges Bank har et av Oslos viktigste monumentalbygg og ivaretar en samfunnskritisk funksjon. Som prosjektansvarlig vil du få totalansvaret for en portefølje av prosjekter og et bredt spekter av faglige utfordringer, herunder fredet/verneverdig bygg, sikkerhet/terrorbeskyttelse, miljøhensyn, enøk, effektivisering av arealbruk og utarbeidelse av fleksible og fremtidsrettede arbeidsplasser. 

Vi søker deg som har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner og som er opptatt av å finne gode løsninger for kunder og brukere. Du bør være glad i bygg og opptatt av estetikk. Norges Banks hovedbygning er et internasjonalt hovedverk innen strukturalisme, med særegenheter og vakre detaljer som må ivaretas i byggeprosjektene. 

Norges Banks setter sine verdier - lagånd, integritet, nyskaping og kvalitet høyt, og som prosjektansvarlig forventes det at du identifiserer deg med og etterlever disse verdiene. 

Sentrale oppgaver

 • Overordnet ansvar for tildelt prosjektportefølje 
 • Være viktig støttespiller for prosjektsjef og for innleide prosjektledere 
 • Samarbeide tett med drifts- og vedlikeholdseksjonen samt facility services i bankens eiendomsenhet
 • Samhandling og involvering med kunder, brukere og andre aktører på tvers av hele virksomheten
 • Månedlig oppfølging av tid, kost og kvalitet samt oppnådd effekt pr. prosjekt i porteføljen 
 • Oppfølging av innleide prosjektledere, organisere, budsjettere, planlegge og gjennomføre prosjektene innenfor gitte målsetninger og rammer.
 • Ressursstyring og opplæring av innleid hjelp 
 • Fakturahåndtering og overordnet økonomistyring av prosjektene
 • Bistå med gjennomføring av anskaffelser 
 • Må kunne fungere som prosjektleder etter behov 
 • Bidra i forbedrings- og utviklingsarbeid i enheten

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå 
 • Minimum 3 års erfaring fra prosjektgjennomføring som prosjekt-/anleggsleder 
 • Kompetanse og kjennskap til anerkjent prosjektstyringsmetodikk, relevante lover, forskrifter og standarder 
 • Generelt god innsikt i bruk av IKT- og prosjektstyringsverktøy 

Spesielle krav

For stillingen kreves god vandel og ordnet økonomi. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert. Den som ansettes må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG etter sikkerhetsloven.

Ønskede erfaringer

 • Erfaring fra forhandlinger, kontraktinngåelse og oppfølging av entreprenører 
 • Erfaring fra anskaffelser i offentlig sektor
 • Teknisk kompetanse innen bygningsteknikk eller energi og miljø 
 • Kjennskap til LEAN og forbedringsarbeid
 • Erfaring med koordinering/samarbeid med brukergrupper


Personlige egenskaper 

 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert 
 • Tydelig i kommunikasjon 
 • Faglig engasjert
 • Selvstendig
 • Strukturert og planmessig 
 • Kunde- og brukerorientert
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk


Norges Bank tilbyr

 • Totalansvar for en portefølje av prosjekter i et samfunnskritisk og kulturhistorisk bygningsmasse
 • Faglig og personlig utvikling – Norges Bank satser på kompetanseutvikling
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Gode låneordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Bredt og aktivt sosial miljø med ulike interessegrupper og idrettsaktiviteter
 • Tilgang til bankens feriested på Venastul og Vindåsen. Samarbeid med andre feriesteder i Frankrike, Sveits, Tyskland, Finland, Tsjekkia m.fl.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.