IT-direktør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
12. desember 2018
Søknadsfrist
10. februar 2019
Kontakt
Wenche Rasch 99595013, Øystein Dahl 22018050
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

NAV har et meget viktig samfunnsoppdrag og leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning. NAV har totalt 19 000 (5.000 kommunale) medarbeidere fordelt over hele landet. Et viktig fokus er å få folk tilbake i arbeid og bistå dem som trenger hjelp, enten de er arbeidssøkere, arbeidsgivere eller ytelsesmottakere. Partnerskapet med kommunene er viktig for å få flere i arbeid, bedre tilpasning av tjenestene og for å sikre en mest mulig effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Hovedmålene er

 • Flere i arbeid
 • Bedre brukermøter
 • Pålitelig forvaltning

IT-funksjonen i NAV

IT har ansvar for mer enn 300 applikasjoner, hvorav 12 er såkalte kjernesystemer. Systemene er samfunnskritiske, noe som stiller høye krav til sikkerhet og stabilitet. Flere av systemene er gamle og vil etter planen fases ut.

IT-avdelingen består av om lag 700 svært kompetente og motiverte medarbeidere som skal sørge for at den digitale endringsreisen i NAV blir planlagt og gjennomført på en god måte. Organisasjonen beskrives som offensiv og løsningsdyktig og har som oppgave å tenke nytt og implementere nye, gode digitale løsninger. IT har et sluttbrukerperspektiv i systemutviklingen, som endrer og støtter NAV i arbeidet med å sette brukeren i sentrum.

Rolle

IT-direktøren sitter i Arbeids- og velferdsdirektørens ledergruppe og vil også delta i den overordnede driften av direktoratet og etaten, også innen andres ansvarsområder.

Stillingen rapporterer til

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Sentrale arbeidsoppgaver

Følgende oppgaver er skissert for rollen

 • Sørge for brukerdrevet tjenesteutvikling (bedre brukermøter)
 • Bidra til at utviklingen av tjenester er i samsvar med faglige behov
 • Være en pådriver i operasjonaliseringen av nye løsninger
 • Lede moderniseringen av NAV IT
 • Støtte modernisering av fagsystemer i takt med resten av direktoratet
 • Utvikle digitale plattformer og systemer som støtter læring
 • Sikre stabil drift av NAVs systemportfølje
 • Sikre kostnadseffektiv bruk av IT-ressurser og vise effekt (gevinstrealisering)
 • Være Arbeids- og velferdsdirektørens rådgiver i spørsmål om teknologisk utvikling
 • Opprettholde visjon og takhøyde
 • Utvikle kultur, organisasjon og ledelsesform
 • Bidra til riktige teknologivalg
 • Bidra til god involvering og medbestemmelse

Utfordringer ved stillingen

Rollen som IT-direktør vil nå gå inn i en ny fase, fra det å designe det nye NAV, til konsolidering, gjennomføring og kontinuerlig videreutvikling. Dette vil kreve en lederprofil som evner å forstå omstillingen, kompleksiteten og som evner å ta NAV videre gjennom samspill mellom teknologi og fag.

Utdannelse/formelle krav

 • Ønskelig med høyere utdanning innen teknologi

Kompetanse/erfaring

 • Bakgrunn fra store komplekse IT-organisasjoner med samfunnskritiske systemer
 • Solid kunnskap og erfaring med moderne SW utvikling
 • Forstår IT sin rolle - brukerperspektivet
 • Solid ledererfaring – gjennomført større endringsprosjekter
 • God erfaring med virksomhetsstyring
 • Kjennskap til offentlig sektor er en fordel
 • Forstår NAV sitt samfunnsoppdrag og hvordan organisasjonen jobber

Personlige egenskaper

 • Samlende leder
 • Samspiller godt
 • God gjennomføringskraft
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Motivert av samfunnsoppdraget
 • Holder trykket oppe - stayer
 • Risikovillig
 • Tålmodig

Arbeidsstil/lederstil

 • Forstår utfordringsbildet – er visjonær og utviklingsorientert
 • God på gjennomføring
 • Involverer og forankrer godt
 • Opprettholder leveransekraft
 • Tenker nytt – utfordrer virksomheten
 • Samarbeider godt med tillitsvalgte

Vi tilbyr

 • Et stort og viktig samfunnsoppdrag
 • Muligheten vil å videreutvikle Norges mest moderne SW kultur
 • Store muligheter til å utnytte data og ny teknologi


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.