Administrerende direktør

Rekrutterer
Sted
Trondheim
Publisert
13. desember 2018
Søknadsfrist
20. januar 2019
Kontakt
Toril Bariusdotter Ressem 91511005, Bente A. Paulsrud 91108165
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Norsk Helsenett (NHN) utvikler, drifter og forvalter sikker infrastruktur og nasjonale IKT-løsninger til helsesektoren. Blant våre kunder er alle helseforetakene og de private sykehusene, alle landets kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. I tillegg leverer vi tjenester innen IKT, anskaffelser og arkiv til underliggende etater i helseforvaltningen. Vi jobber for en bedre og mer effektiv helsetjeneste i Norge, og våre oppgaver har stor samfunnsmessig betydning.

NHN er et statsforetak eid av Helse- og omsorgsdepartementet, og har i dag rundt 400 ansatte. NHN har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Tromsø og Oslo. Les mer på www.nhn.no

NHN har som visjon å knytte Helse-Norge sammen. Gjennom å være en strategisk og innovativ samarbeidspartner og en profesjonell leverandør av utviklings-, drifts- og forvaltningstjenester innen IKT, bidrar vi til økt kvalitet og effektivitet i helsesektoren.

NHN er et selskap i sterk vekst, og administrerende direktør må evne å kombinere strategisk utviklingsarbeid med sikker, pålitelig og trygg drift. NHN skal kunne møte morgendagens behov for tjenester, og vi ser etter en leder med helhetlig blikk på helsesektoren, evne til å utvikle NHN i takt med utfordringsbildet og sikre gode kundeleveranser.

Aktuelle kandidater har høyere utdanning, solid ledererfaring fra komplekse strukturer og forståelse for teknologidrevet virksomhet. Du vil ha stor kontaktflate eksternt og internt, og din evne til kommunikasjon og samhandling er avgjørende. Vi ser etter en synlig, samlende og verdiorientert leder som kan være en pådriver i utviklingsarbeid. Innsikt i politiske beslutningsprosesser er en fordel. Du er trygg i lederrollen, har god organisatorik forståelse og trives i en organisasjon preget av utvikling, vekst og høy kompetanse.

Ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med styreleder Toril Bariusdotter Ressem, tlf. 91 51 10 05 eller Bente A. Paulsrud, Amrop Delphi, tlf. 91 10 81 65.

Søknad sendes til kontakt@amropdelphi.no innen 20.01.2018 For fullstendig utlysning se www.amropdelphi.no

Etter søknadsfrist vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlige selv om de har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Blir dette aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring. Mener du å ha grunnlag for å få søknaden unntatt offentlighet, ber vi deg begrunne dette.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.