Direktør NHH Executive

Rekrutterer
Sted
Bergen
Publisert
14. desember 2018
Søknadsfrist
15. januar 2019
Kontakt
Anette Hansen 90080079, Gunhild Nitter Schieldrop 90936940
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Om avdelingen og stillingen

Gjennom NHH Executive (NHHE) har NHH en ekspansiv vekststrategi i etter- og videreutdanningsmarkedet. Særlig vektlagt er innovative programmer av høy faglig kvalitet. Bærebjelken i dagens portefølje er Executive MBA-programmene. I tillegg tilbys en rekke bedriftsinterne og andre skreddersydde programmer. Vi ønsker å videreutvikle NHHE for å møte behovene for etter- og videreutdanning av høy faglig kvalitet, moderne undervisningsløsninger og pedagogikk, samt stadig flere internasjonale programmer. Vi søker nå etter en ny direktør for å løfte NHHE videre.

Direktør for NHHE rapporterer til rektor ved NHH og leder en avdeling med 10 ansatte. Overordnede mål for stillingen er å videreutvikle og implementere vekststrategien i tråd med NHHs overordnede strategi samt å bygge kapasitet for utvikling, markedsføring, salg og gjennomføring av kurs og programmer. Det legges til grunn at dette skjer i nært samarbeid med NHHs fagmiljøer og eksternt rettede funksjoner.

Viktige ansvarsområder vil være:

 • Utforming og implementering av NHHE sin strategi
 • Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid med vekt på nye programmer så vel som fornyelse og kvalitetssikring av de etablerte
 • Internasjonaliseringsarbeid knyttet til NHHE sine programmer
 • Utvikling av samarbeidet med næringsliv, næringsklynger og andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt
 • Lede og være en pådriver for samarbeidet med NHHs fagstab, administrasjon og NHH-miljøet forøvrig
 • Resultatansvar for NHHE
 • Personalledelse og administrasjon av NHHE

Kvalifikasjonskrav

 • Aktuelle kandidater for stillingen har meget solid forståelse for den faglige aktiviteten ved forskningsbaserte, høyere utdanningsinstitusjoner
 • Det forutsettes meget god kunnskap om næringslivets og forvaltningens behov for etter- og videreutdanningstilbud på høyt faglig nivå
 • Søkere må ha utdanning på master- eller doktorgradsnivå, primært innen et relevant fagområde for NHH, men sterke og relevante kandidater med bakgrunn fra andre fagfelt oppfordres også til å søke
 • Relevant ledererfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk (eventuelt dansk eller svensk) og engelsk er et krav

Personlige egenskaper

 • Vi leter etter en tydelig leder som kan sette kurs, motivere og inspirere både ansatte og samarbeidspartnere.
 • Du må kunne sette og kommunisere tydelige mål, og du må skape entusiasme og et felles driv mot å nå disse målene både blant NHHEs ansatte og andre viktige bidragsytere.
 • Du må være utviklingsorientert og ha meget gode samarbeidsevner.

NHH tilbyr:

 • Et engasjerende og godt miljø både faglig og sosialt
 • Faglige utfordringer
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode forsikrings-, pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Velferdsgoder som subsidiert trening hos Sammen, bedriftshytte og gratis parkering

Stillingen har kode 1060 avdelingsdirektør og lønnes etter statens regulativ fra kr 893 900,-  til 1 046 000,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent som innskudd i Statens Pensjonskasse (www.spk.no).

Generell informasjon

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til Experis ved Anette Hansen, tlf. 900 80 079 eller Gunhild Nitter Schieldrop, tlf. 909 36 940.

Søknadsfrist: 15. januar 2019.

Om NHH

Norges Handelshøyskole (NHH) er blant Europas ledende handelshøyskoler. NHH har et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø og er studentenes førstevalg når de skal ta økonomisk-administrativ utdanning i Norge. NHH har 3400 studenter og 400 ansatte.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.