Avdelingsdirektør Arbeidsliv

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
10. januar 2019
Søknadsfrist
25. januar 2019
Kontakt
Beate Ottem Svanes 22068700, Nina Melsom 97540917
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO arbeider for at organisasjonens 26.000 medlemmer får bedre rammevilkår. Gjennom politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal NHO sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

Avdelingen har ansvar for politikkutforming innen arbeidslivsrelaterte spørsmål. Avdelingens oppgaver dekker både politiske og operative oppgaver, og har tett dialog med bla politikere, embetsverk og ulike arbeidslivsorganisasjoner. Sentrale tema er utforming av all arbeidslivspolitikk, herunder likestillingsarbeid, inkludering og integrering, samt alt arbeid knyttet til HMS. Avdelingen består av 5 ansatte og avdelingsdirektøren rapporterer til direktør område arbeidsliv.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • utforme forslag til arbeidslivspolitikk som speiler medlemmenes interesser og felles agenda
 • fag- og personalansvar for ansatte i avdeling Arbeidsliv
 • lede, utvikle og motivere egne medarbeidere
 • sørge for at avdelingen til enhver tid innehar riktig kompetanse
 • sikre konstruktiv dialog og samarbeid internt og eksternt
 • delta aktivt i områdedirektørens ledergruppe
 • pleie kontakt med politikere, embetsbetsverk og arbeidslivsorganisasjoner
 • delta i offentlig debatt og være en synlig talsperson

Kvalifikasjoner:

 • solid erfaring fra politikkutforming innen arbeidslivsfeltet
 • svært god forståelse og interesse for politiske prosesser som påvirker næringslivets rammevilkår
 • god innsikt i næringslivets interesser, behov og perspektiv
 • relevant høyere utdanning på masternivå
 • ledererfaring fra kunnskapsintensiv virksomhet, gjerne fra næringslivet
 • erfaring fra å arbeide prosessorientert på taktisk og strategisk nivå; evne til å navigere med smidighet i komplekse landskap
 • innsikt i trepartssamarbeidet, gjerne med praktisk erfaring
 • bredt nettverk innen politikk, organisasjons- og næringsliv er en fordel
 • sterk kommunikator med evne til å tilpasse og formidle budskap til ulike målgrupper

Personlige egenskaper:

 • reflektert og strategisk tilnærming, med evne til å lese det politiske landskapet
 • trygg leder med god rolleforståelse, dømmekraft og integritet
 • vilje og mot til å stå i front og til å utfordre
 • god forhandler med evne til å forstå motparters argumenter og finne konstruktive løsninger
 • evne til å skape engasjement, dialog og godt samarbeid
 • lyttende og pragmatisk med pedagogiske evner
 • tillitsvekkende relasjonsbygger
 • robust og nysgjerrig, liker gode diskusjoner
 • stor arbeidskapasitet, håndterer press 

Vi kan tilby:

 • en sentral rolle i utvikling av arbeidslivspolitikk for Norges viktigste arbeidsgiverorganisasjon 
 • bredt kontaktnett nasjonalt og internasjonalt

For spørsmål om stillingen vennligst ta kontakt med Beate Ottem Svanes eller Joachim Guslund hos ISCO Group på tlf. 22 06 87 00. Direktør Arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, kan også kontaktes på tlf. 975 40 917.

Søknad og CV registreres snarest og senest innen 25. januar 2019.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.