Shipping and Offshore financing

Sted
Oslo
Publisert
4. januar 2019
Søknadsfrist
22. januar 2019
Kontakt
Per Ugland, 91169404
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Maritime & Merchant Bank ASA startet sin virksomhet i desember 2016 og gir pantesikrede lån til maritim sektor i og utenfor Norge. Bankens bærende prinsipp er å kombinere dyp industriell innsikt med godt bankhåndverk.

Bankens primærmarked er små og mellomstore shippingselskaper. Banken tilbyr standard innskuddsprodukter til privatpersoner og næringslivet. Banken er listet på NOTC og hadde per utløpet av 3. kvartal 2018 en balanse på USD 377.467.209.
Vi er for tiden 17 ansatte, og banken er i sterk vekst. Vi er sentralt plassert i moderne lokaler like ved Nationaltheatret.

Account Manager/ Senior Account Manager 

Vi søker for snarlig tiltredelse 1- 2 personer for stillinger som Account Manager / Senior Account Manager. Stillingene vil rapportere til leder for Client Relations.

Primære arbeidsoppgaver vil være behandling av lånesøknader og utvikling av kunderelasjoner, herunder analyse av kundenes finansielle stilling, prosjektvurderinger, risikoklassifisering, utarbeidelse av kredittsaker og lånetilbud. Videre forutsettes deltagelse i etablering og utvikling av bankens kundeportefølje og utvikling av kunde- og risikoklassifiseringssystemer. 

Bankens arbeidsspråk er engelsk.

Stillingen vil primært omfatte følgende oppgaver

 • Forberede og utarbeide kredittsaker for beslutning i bankens kredittkommite og styre. 
 • Markedsføring av bankens tjenester. 
 • Ansvar for egen kredittportefølje.
 • Foreta risikoklassifisering av kunder.
 • Utarbeide lånetilbud og lånedokumentasjon.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Siviløkonom / MBA eller tilsvarende med minimum 3- 7 års relevant erfaring fra bank, finansinstitusjon eller finansavdeling i shipping eller industriell virksomhet, fortrinnsvis med praksis fra kredittarbeid/analyse.
 • Svært gode engelskkunnskaper – både skriftlig og muntlig.
 • Analytiske evner og erfaring fra finansielt analysearbeid.
 • Erfaring med å arbeide i og utvikle finansielle IT løsninger (Excel), samt å ha evne til å medvirke til videreutvikling av bankens kunderelaterte IT løsninger.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og god evne til å kommunisere med kunder og kolleger.
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Det forutsettes god kjennskap til maritim sektor. For stillingen som Senior Account Manager forutsettes minimum 5- 7 års relevant praksis og det forventes at søkeren har et eget nettverk innen industrien.

Søkere uten relevant praksis og utdanning vil ikke bli vurdert.

Den rette person vil kunne få en svært interessant og krevende stilling, med utviklingsmuligheter og anledning til innsyn i de fleste områder knyttet til bankdrift.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Per Ugland, telefon 911 69 404.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.