Prosjekt- og eiendomsutvikler

Rekrutterer
Sted
Bærum
Publisert
7. januar 2019
Søknadsfrist
25. januar 2019
Kontakt
Jeanette Nyseter, 97004120
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Prosjekt- og eiendomsutvikler - Eiendom byggherre 

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

Sammen skaper vi fremtiden

Vil du være med å skape gode og klimakloke løsninger for Bærums innbyggere? 

Vi søker etter 2 fremadrettede prosjekt- og eiendomsutviklere til vår Byggherreorganisasjon. 

Tiltredelse snarest. 

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Eiendomsavdelingen arbeider mot ambisiøse og målrettede strategier, bla. Bærum Kommunes eiendomsstrategi og Klimastrategi 2030

Byggherreenheten er kommunens Byggherreorganisasjon, og har det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av alle kommunens byggeprosjekter. Enheten er delt i 4 avdelinger; Eiendoms- og prosjektutvikling, skole/barnehage, boliger/sykehjem og rehabiliteringsprosjekter. Vi har ansvar for en spennende prosjektportefølje herunder; Nadderud Stadion, svømmeanlegg og friidrettsstadion på Rud, Oksenøya senter, flere store prosjekter på Fornebu,2 brannstasjoner, samt flere skoler og omsorgsbygg. 

Vi skal investere over 7 mrd. de kommende 5 årene og har behov for flere skarpe hoder som kan bidra til at vi når våre mål. Vi skal skape gode, funksjonelle og rasjonelle bygg for våre innbyggere, og samtidig være fremtidsrettede og klimakloke i våre beslutninger. 

Som prosjekt- og eiendomsutvikler hos oss vil du ha ansvar for å lede prosjekter og prosesser i tidligfase, utarbeide for- og konseptanalyser som grunnlag for politiske vedtak og videreføring til øvrige avdelinger. Personen vi søker etter må derfor ha god erfaring med utarbeidelse og prosessledelse av strategiske tidligfaseutredninger. Erfaring fra reguleringsarbeid er en fordel. 

For mer info om hvordan det er å jobbe hos oss: 
klikk her

Prosjektmodell
Bærum kommunes investeringsreglement

Arbeidsoppgaver

 • Lede prosjekt- og eiendomsutviklingsprosesser 
 • Ansvar for definerte investeringsprosjekter – hvor hovedfokus ligger i behovs- og konseptfasen 
 • Ansvar for organisering, planlegging og gjennomføring av prosjekter innenfor prosjektenes målsettinger og rammer 
 • Styre og rapportere prosjektøkonomi og -status til avdelingsleder 
 • Sikre risikovurderinger, tiltaksplaner og tidlig avviksrapportering 
 • Søke innovative og samfunnsøkonomiske muligheter i prosjektene 
 • Sikre sømløs overgang til planleggingsfasen hvor produksjonsavdelingen overtar prosjektet

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse, med minimum bachelorgrad. 
 • Du har erfaring med både tidligfase og gjennomføring, men har mest å tilby når det kommer til tidligfase av prosjekter.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

Vi søker deg som: 

 • er relasjonsskapende 
 • er reflektert, effektiv og strukturert 
 • har evner til å tenke nytt og er omstillingsdyktig 
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • liker å arbeide i et «hektisk» fagmiljø med ulike typer oppgaver 

Personlige egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et spennende og tverrfaglig miljø med mange kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere 
 • Gode utviklingsmuligheter i en av Norges største eiendomsvirksomheter 
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver med frihet til å påvirke egen arbeidsdag 
 • Medlemskap i kommunal pensjonsordning 
 • Aktivitetsbaserte kontorlokaler sentralt i Sandvika, Eivind Lychesvei 10. (Nyrenovert Kommunegård i 2021) 
 • Tilgang på elbil og el sykkel i jobb 
 • Kompetanseutviklingsstipend 
 • Offentlig tjenestepensjonsordning 
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland 


Annet 

 • Vitnemål og attester tas med på intervju. 
 • Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig. 
 • Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentleglova §25).--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.