Eiendomssjef/Assisterende Eiendomssjef Næringseiendom

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
12. januar 2019
Søknadsfrist
4. februar 2019
Kontakt
Annette Hofgaard, 92697630
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen. Divisjonen består av bolig, kjøpesenter og næringseiendom, og forvalter omlag 500 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. Olav Thon Gruppen hadde i 2018 en omsetning på ca. 11 mrd., og gruppen sysselsetter ca. 3100 årsverk. For mer informasjon om eiendomsdivisjonen se www.thoneiendom.no.

Eiendomssjef/Assisterende Eiendomssjef Næringseiendom

Avdeling Næringseiendom i Thon Eiendom forvalter et betydelig antall næringseiendommer utleid til bl.a. kontorer, undervisning, restauranter, lager/logistikk, hoteller og butikker. Hovedvekten av eiendommene er i Oslo/Stor-Oslo, men også i andre deler av landet.  

Vi søker nå etter en positiv og utadvendt person til stillingen som Eiendomssjef/Assisterende Eiendomssjef.

Vi ser etter deg som:

 • Har relevant høyere utdanning fra høyskole/universitet.
 • Innehar stor interesse for eiendomsfaget.
 • Er kunde- og forretningsorientert med kommersiell forståelse.
 • Innehar gode forhandlingsegenskaper.
 • Har forståelse for brukerbehov og tekniske krav innen eiendom.

Du tildeles egen eiendomsportefølje noe som stiller høye krav til selvstendighet og ansvarsbevissthet. Du vil også samarbeide med øvrige kollegaer med utleie av lokaler og forvaltning av næringseiendommer. 

Du trives med utfordringer og idéskaping, og har stor arbeidskapasitet. Du må være opptatt av å bygge gode og varige relasjoner, være serviceinnstilt, og kunne kommunisere og samarbeide godt med leietakere og kollegaer. Du evner å uttrykke deg godt både muntlig og skriftlig.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Utleiearbeid (kontor, butikker, undervisning, lager/logistikk, hoteller).

  Herunder inngåelse av nye leiekontrakter, oppfølging og reforhandling av eksisterende leiekontrakter og avvikling av leiekontrakter.

 • Holde løpende og tett dialog med våre leietakere.

 • Eiendomsutvikling, delta i vurderinger, beslutninger og gjennomføringer knyttet til ombygginger og utvikling av eiendommene.
 • Resultatansvar for egen portefølje og økonomisk rapportering.
 • Involvering i drift- og vedlikeholdsarbeid og leieboertilpasninger.
 • Idéskaping, bl.a. identifisere tiltak for å øke inntekter og eiendommens verdi.
 • Holde seg orientert om markedsutviklingen.  

Hva kan du forvente av oss:

Stillingen gir god anledning til opplæring og utvikling i en aktiv og spennende organisasjon i ett av Norges største eiendomsselskaper. Som en del av Olav Thon Stiftelsen jobber vi for en langsiktig og bærekraftig utvikling av organisasjonen, noe som gjør oss til en trygg og god arbeidsplass. 

Arbeidssted vil være sentralt i Oslo sentrum. 

For spørsmål vedrørende stillingen, vennligst kontakt Direktør Næringseiendom Annette Hofgaard, tlf. 926 97 630

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema, som du finner på denne siden. Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere.

Olav Thon Gruppen er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.