Økonomisjef

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
10. januar 2019
Søknadsfrist
31. januar 2019
Kontakt
Åge Petter Christiansen, 90099800
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Oslo Taxi ble etablert i 1921 og er et av Norges største selskap innen persontransport, målt i antall passasjerer Vi transporterer årlig mange millioner passasjerer i Oslo og Akershus, Konsernet har i dag 170 ansatte og har tilknyttet mer enn 2300 sjåfører og 1000 kjøretøy. Taxisentralen Oslo Taxi AS er Norges største, og eies av et samvirke. I tillegg til ordinær drosjetransport utføres kontraktkjøring av skolebarn, funksjonshemmede, rullestolbrukere og pasienter. I konsernet inngår også selskapene Oslo Taxibuss AS, CenCom AS og Elvebyen Taxi AS

ØKONOMISJEF

Vi søker en økonomisjef som har solid kompetanse med økonomistyring, regnskapsføring og budsjettprosesser. Oslo Taxi ønsker en økonomisjef som er ryddig, effektiv og som kan motivere sine medarbeidere. Vår kommende økonomisjef må kunne jobbe selvstendig, samtidig som stillingen krever tett samarbeid med kolleger i hele konsernet. Stillingen rapporterer til konsernsjef.

Noen av ansvarsområdene er:

  • Utarbeide årsregnskap og budsjetter
  • Levere månedlig avstemt og kontrollert regnskap
  • Sikre forutsigbar økonomidrift og likviditetsstyring
  • Sikre god økonomisk kontroll med prosjekter
  • Delta i anbudsprosesser
  • Rapportere regnskap, budsjetter og likviditet for styret 
  • Systemansvarlig for økonomisystemet Agresso/Unit4
  • Utvikle strategier sammen med ledergruppen

For nærmere informasjon eller eventuelle spørsmål om stillingen, kontakt rekrutteringsrådgiver Åge Petter Christiansen, Hodejegerne, mobil 900 99 800. Mulige kandidater kan være konfidensielle dersom det ønskes.

Søknad og CV sendes fra annonsen på www.hodejegerne.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.