Jurister/advokater

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
11. januar 2019
Søknadsfrist
27. januar 2019
Kontakt
Marte Voie Opland, 22939737
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Jurister/advokater - tilsyn med verdipapirmarkedet

Seksjon for infrastruktur og markeder utvides, og vi søker derfor etter to jurister. Seksjonen har ansvaret for tilsynet med infrastrukturen og markedsadferden i verdipapirmarkedet. Dette innebærer at seksjonen bl.a. fører tilsyn med handelsplasser som Oslo Børs og Nasdaq Oslo, samt verdipapirsentralen VPS. I tillegg undersøker vi bl.a. saker knyttet til mulig innsidehandel, markedsmanipulasjon eller brudd på reglene om shortsalg og flagge- og meldeplikt. Seksjonen arbeider også med FINTECH-saker, inkludert kryptovalutaproblemstillinger. Arbeidet medfører tett dialog med markedsaktørene, og gir god innsikt i verdipapirmarkedet. Seksjonen inngår i avdeling for markedstilsyn  og består av 19 jurister/advokater og økonomer.

Arbeidsoppgaver

Du vil få oppgaver med å følge opp at foretakene og investorer etterlever regelverket på området seksjonen har ansvar for. Regelverket er basert på bl.a. de europeiske regelverkene EMIR, MIFID II/MiFIR, CSDR, BMR, MAR og SSR. Du vil også bidra i arbeidet med å gjennomføre EØS/EU-regulering på verdipapirområdet i norsk rett. Arbeidet innebærer dialog med markedsaktører og øvrige fagavdelinger i Finanstilsynet.

Om stillingene:

Den ene stillingen (senior-/spesialrådgiver) passer for en godt erfaren jurist/advokat med flere års erfaring fra verdipapirområdet.Den andre stillingen (førstekonsulent/rådgiver) er tiltenkt en jurist/advokatfullmektig med med noen års erfaring fra relevant område. Nyutdannede med gode resultater og stor interesse for fagområdet vårt kan også søke.

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/cand.jur. med meget gode resultater
 • Erfaring fra verdipapirområdet og/eller EØS-rettslig regulering er en fordel
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske evner
 • Evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Gode velferdsordninger og generelt fleksibel personalpolitikk
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Gode treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Tiltreden og lønn etter avtale

 Annet:

 • Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste
 • Vi utfører bakgrunnssjekk på den som ansettes i stillingen 
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no 

Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 280 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.