Kommunikasjonsdirektør

Rekrutterer
Sted
Trondheim
Publisert
11. januar 2019
Søknadsfrist
31. januar 2019
Kontakt
Trygve Rastad 99609086, Liv S. Bøe 23332770
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Arbeidstilsynets hovedmål er å arbeide for et seriøst, trygt og inkluderende arbeidsliv med trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte. Gjennom differensierte og relevante virkemidler skal tilsynet påvirke virksomhetene så de ivaretar sitt arbeidsgiveransvar, og arbeider systematisk for forsvarlige arbeidsforhold. Arbeidstilsynet er et selvstendig, statlig tilsynsorgan, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Det har vel 600 ansatte og er organisert med et direktorat og syv regioner med underliggende tilsynskontor over hele landet.  Se også www.arbeidstilsynet.no

Kommunikasjon er en sentral del av Arbeidstilsynets kjernevirksomhet. Tilsynet har en bred og sammensatt kontaktflate, og en god dialog med bla arbeidslivet stiller høye krav til budskapsformidling og digital samhandling. Kommunikasjonsdirektør arbeider tett med direktøren, er del av ledergruppen og skal bidra i utviklingen av hele Arbeidstilsynet.

Rett kandidat har solid erfaring med kommunikasjonsarbeid og mediehåndtering på strategisk nivå, bred ledererfaring og evner å sette fart på digitaliseringsprosesser. Velutviklet samfunns- og rolleforståelse er viktig for å lykkes i rollen. Kommunikasjonsdirektøren skal lede og utvikle 14 kompetente medarbeidere.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med Trygve Rastad i Amrop Delphi, tlf 99 60 90 86, eller Liv S. Bøe i Amrop Delphi, tlf 23 33 27 70. For fullstendig annonse se

www.amropdelphi.no

Søknad sendes innen 31. januar.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Offentlig søkerliste blir utarbeidet etter søknadsfristens utløp. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om søker ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli kontaktet før offentliggjøring.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.