Makroøkonomisk overvåking og finansiell stabilitet

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
11. januar 2019
Søknadsfrist
27. januar 2019
Kontakt
Harald Johansen 22939747, Kai Larsen 22939872
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Arbeidsoppgaver

Seksjonen har ansvar for makroøkonomisk overvåking og for å utarbeide vurderinger av finansiell stabilitet. Seksjonen følger den internasjonale utviklingen innenfor makrotilsyn, norsk og internasjonal økonomi og markeder og utarbeider stresstester av norsk økonomi og bankenes resultater og kapitaldekning. 
  
Seksjonen følger den internasjonale utviklingen innenfor makrotilsyn ved blant annet å delta i arbeidsgrupper underlagt Det europeiske systemrisikorådet og Det nordisk-baltiske makrotilsynsforumet. Vi vurderer relevante makrotilsynsvirkemidler løpende, og det er gode muligheter til å delta i den internasjonale diskusjonen på området. 
  
Vi analyserer også foretakenes finansielle utsatthet, husholdningenes gjeldsbetjeningsevne og bankenes utlånsporteføljer. Seksjonen har i tillegg ansvar for å analysere utviklingen i bolig- og kredittmarkedene, markedet for næringseiendommer og verdipapirmarkedene. 

Seksjon for makroovervåking er en del av avdeling for digitalisering og analyse, og samarbeider med andre seksjoner i både denne og øvrige avdelinger i Finanstilsynet. Medarbeiderne i seksjonen deltar på regelmessige møter med Norges Bank og Finansdepartementet. Seksjonen består av ni ansatte og har et bredt aldersspenn. Alle er samfunns- eller siviløkonomer og er kvantitativt orienterte. 

Vi har nå en ledig stilling i seksjonen. Stillingen gir gode muligheter til å tilegne seg kunnskap om finansinstitusjonene, finansmarkedene og norsk og internasjonal økonomi. Den som tilsettes, vil bli involvert i flere av seksjonens arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå innen finansiell økonomi, samfunnsøkonomi eller industriell økonomi med gode karakterer.
 • God kjennskap til kvantitative metoder, herunder økonometri.
 • Programmeringserfaring i for eksempel STATA eller SAS.
 • Svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk.
 • Du må ha minimum tre års erfaring med ett eller flere av seksjonens arbeidsområder.

Personlige egenskaper

 • Sterke analytiske egenskaper og god tallforståelse.
 • Initiativrik og selvstendig.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til rask og presis levering i situasjoner med høyt arbeidspress.
 • Det blir lagt vekt på at du er personlig egnet.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for utvikling i et miljø med høy fagkompetanse.
 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk, også når det gjelder videreutdanning, kurs og opplæring.
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid.
 • Treningsfasiliteter.
 • Lønn fastsettes etter avtale.

Annet 

 • Etter at søknadsfristen er gått ut, vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av personen som blir tilsatt i stillingen.
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no

Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 280 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.