Leder Compliance

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
14. januar 2019
Søknadsfrist
2. februar 2019
Kontakt
Odd Werner Hansen 99581206, Ola Limoseth 91368635
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

På grunn av stor vekst ønsker vi å styrke vår organisasjon, og søker derfor Leder for Compliance.

Arbeidsoppgaver:

 • Kontroll av oppfyllelse av rammevilkår for verdipapirforetak
 • Følge opp og sikre implementering av alle regler for verdipapirforetak
 • Opplæring og veiledning av ansatte 
 • Ansvarlig for rapportering til Finanstilsynet
 • Oppfølging av intern økonomi og regnskap
 • Forberede styresaker
 • Hvitvaskingsansvarlig og ansvar for GDPR

Om deg:

 • Du er selvstendig som type
 • Du er analytisk og strukturert
 • Du liker faglige utfordringer
 • Du har erfaring fra verdipapirforetak
 • Du ønsker å benytte din kompetanse til å utvikle fagområdet Compliance

Vi tilbyr:

 • Spennende fagmiljø
 • Utviklingsmuligheter faglig
 • Godt arbeidsmiljø preget av langsiktig tenkning
 • Viktig rolle med betydelig ansvar og påvirkningsmulighet
 • Konkurransedyktige betingelser

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Odd Werner Hansen på telefon 995 81 206 eller mail oddwh@altero.no, eller ta kontakt med Ola Limoseth på telefon 913 68 635 eller mail limoseth@altero.no. 

Søknader sendes per mail til oddwh@altero.no.

Om arbeidsgiveren

AlphaSpar ble startet i 2007 og har i dag kontorer i Oslo og på Gjøvik.  Vi er til sammen 8 ansatte.  

På grunn av stor vekst ønsker vi å styrke vår organisasjon, og søker derfor Leder for Compliance.

Vi har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringsrådgivning, ordreformidling og aktiv forvaltning. Våre investeringsrådgivere jobber fra vårt kontor på Gjøvik, mens forvaltningen skjer i Oslo. 

Våre modellporteføljer har nå en minimums historikk på 6 år. I denne perioden har vi opplevd en betydelig vekst i vårt forvaltningsvolum. Rekruttering av nye kunder skjer ved at eksisterende kunder er ambassadører for oss i sitt eget nettverk.  

Det vi skiller oss fra øvrige konkurrenter i Norge på er at vi kan være mellom 0 til 100 % investert i aksjer.  Vi har som mål å eie så lite aksjer som mulig i perioder hvor børsen er dyr og kjøpe mest mulig når det er billig målt mot bokførte verdier (pris/bok).  Dette kan du lese mer om på våre hjemmesider, www.alphaspar.no.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.